Geluidschermen

Amstelwijck is zeer gunstig gelegen. Al die wegen brengen ook geluid met zich mee. Daarom is ervoor gekozen om de wijk stiller te maken.

Dat doen we door drie geluidsschermen te bouwen langs de N3, A16 en de spoorlijn. 

De gemeente bouwt die in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en ProRail. Het groenblauwe karakter van de wijk is bij het kiezen van het ontwerp een belangrijk uitgangspunt. Er komen tegen de geluidsschermen allemaal planten te staan. Zo is het straks een stuk stiller én nog groener in Amstelwijck. Ook de omliggende wijken profiteren mee van de schermen.