Amstelwijck als onderzoeksgebied voor zeldzame planten en dieren

In Amstelwijck Midden maken de sportvelden plaats voor woningbouw in een groene omgeving. De plannen voor dit gebied van ontwikkelaars Roosdom Tijhuis en Plegt-Vos krijgen langzaam vorm. Maar hoe staat het met de biodiversiteit?

Nulmeting naar het voorkomen van verschillende planten en dieren in het gebied Amstelwijck.De gemeente onderzoekt in 2021 de verscheidenheid aan levensvormen in het gebied.. Dit noemen we biodiversiteit. We zijn begonnen met een nulmeting. Dit is een onderzoek naar planten en dieren die aanwezig zijn vóór de start van de werkzaamheden. 
Met de nulmeting wil de gemeente meer leren en weten over het gebied. Het onderzoek gaat over planten en insecten, zoals vlinders, bijen en zweefvliegen. Zij vormen een belangrijke basis van de biodiversiteit.
In de toekomst kunnen we bij het maken van de plannen met deze kennis veel gerichter werken aan biodiversiteit. 
Tijdens en na het bouwen in het gebied onderzoekt de gemeente hoe de biodiversiteit zich heeft ontwikkeld. Het is de bedoeling om met het ontwikkelen van Amstelwijck een positieve impuls te geven aan de biodiversiteit. Als dat lukt, kan Amstelwijck een voorbeeld worden voor andere bouwprojecten.