Aanpassing aan het klimaat

Het klimaat is aan het veranderen, We krijgen veel meer te maken krijgen met extreme regenval en hitte.  De wijk wordt hier op voorbereid.

Vennetje in AmstelwijckWe doen dit met oplossingen om regenwater langer vast te houden in de bodem en langzamer af te voeren. We leggen stukken groen aan die bij veel regen onder water komen te staan. Ook met regentonnen, groene tuinen en groene daken helpen we de natuur een handje. Een bijkomend voordeel is dat al dat groen en water ook nog eens voor een prettige leefomgeving zorgen .

We hebben het hier over klimaatadaptatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in de plannen rekening houden met het voorkomen van hittestress.  Hittestress ontstaat als er meer steen dan groen en water in de leefomgeving is. We proberen dit te voorkomen door te zorgen voor voldoende schaduw in het openbaar gebied. Ook het tegengaan van wateroverlast valt hieronder. Het is belangrijk dat de verschillende planten en dieren die in Amstelwijck voorkomen hier ook kunnen blijven groeien en leven. 

Omgevingsvisie

Toen Dordrecht de bouw van woningen op deze plek onderzocht, dacht het ook na over de toekomst. De plannen staan in een omgevingsvisie. Hierin staat de volgende tekst:
 
‘Amstelwijck gaat zich ontwikkelen tot een woonwijk. Waarbij de kernkwaliteiten van het gebied en Dordrecht zich richten op de toekomst. 
Het bestaande groenblauwe karakter van Amstelwijck moet duidelijk te merken zijn in de inrichting  van het gebied en het natuurinclusief en klimaat adaptief bouwen van de woningen’. 

Met de volgende vier punten;

  • hoogwaardig programma en ruimtelijk kwaliteit;
  • divers mobiliteitsaanbod en goede bereikbaarheid;
  • een duurzame en energiezuinige wijk;
  • belangrijke rol sociale cohesie, ontmoeting en gezondheid.

Het groen, water en de voorbereiding op het veranderende klimaat staan centraal in de ontwikkeling. Amstelwijck moet een aantrekkelijke wijk worden waar het prettig is om te wonen, nu en in de toekomst. Om dit waar te maken is er een bestemmingsplan waarin de doelen en prestatie-eisen staan. 

Voorbeeldproject

Amstelwijck is het voorbeeldproject in het convenant 'klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland'. Daarin staan afspraken tussen overheden, ontwikkelaars en deskundigen. Ze zoeken samen uit wat klimaatadaptief bouwen precies is. De ervaringen en conclusies uit het voorbeeldproject gebruikt de gemeente voor nieuwe plannen voor de hele stad. 

Bewoners hebben straks een grote rol. De doelen gelden niet alleen bij de ontwikkeling, maar ook straks als de wijk er staat. De samenwerking tussen bewoners en gemeente is nodig om de kwaliteit zo te houden. Voor sommige woningen betekent dit dat de voortuinen, die officieel onderdeel zijn van de maatregelen, zo groen mogelijk worden. Dicht tegelen is dan niet mogelijk. Het kan zo zijn dat er, om in de toekomst de doelen te halen nog speciale plannen nodig zijn. Denk aan het stimuleren van groen in privétuinen. Met het huidige ontwerp moet het mogelijk zijn om dit met de bewoners voor elkaar te krijgen.