Een fijne wijk voor mensen, dieren en planten

Amstelwijck moet een wijk worden waar iedereen fijn woont en ruimte is voor mensen, planten en dieren. Daarvoor nemen we allerlei maatregelen.

Vlinder op bloemAlle partijen die bouwen in Amstelwijck krijgen van de gemeente randvoorwaarden mee. De ambitie van de gemeente is hoog, de randvoorwaarden zijn dan ook best streng.

De wijk moet een groen-blauw karakter krijgen. Dat betekent dat er veel beplanting (groen) en water (blauw) aanwezig moeten zijn. Ook is het nodig dat de wijk voorbereid is op de toekomst. Denk aan het veranderen van het klimaat; meer regen en hogere temperaturen.

Op deze pagina's lees u meer over hoe we dat doen:

Groenblauw Amstelwijck

Amstelwijck als onderzoeksgebied voor zeldzame planten en dieren

Minder auto's en alle ruimte voor fietsen en wandelen

Voorzieningen: winkels, school en gezondheidszorg

Aanpassing aan het klimaat 

Geluidschermen