Spuiboulevard en omgeving

Het gebied rond de Spuiboulevard moet een levendige en groene wijk worden. Kantoren maken plaats voor woningen. Hier komt ook het nieuwe Huis voor Stad en Regio.

U kunt zich aanmelden voor een 10-minutengesprek over de plannen op 8 en 9 december 2020 (zie hiernaast). U kunt ook tot en met 24 december 2020 schriftelijk op de plannen reageren via inspraak.spuiboulevard@dordrecht.nl.

Toekomstbeeld SpuiboulevardDe onderwerpen waarop u een reactie kunt geven:

  • Huis van Stad en Regio
  • Stedebouwkundig raamwerk & beeldkwaliteitsplan Schil West
  • Woningbouw Crownpoint
  • Uitbreiding Spuihaven
  • Herinrichting openbaar gebied Spuiboulevard-Achterakkers

Hieronder geven we een korte toelichting per onderwerp, met meer informatie in linkjes naar onderliggende documenten en toelichtende filmpjes met een presentatie. Wij verzoeken u bij een eventuele reactie aan te geven op welke onderwerpen u reageert. Dat kan via inspraak.spuiboulevard@dordrecht.nl tot en met 24 december 2020 Hierop krijgt u dan een schriftelijke reactie van de gemeente. Heeft u vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met mevrouw Braak, tel. 078-770 4941.

Op Schil-West niveau doen we onderzoek naar o.a. verkeer, geluid en flora en fauna. Er is een concept-rapport van het verkeersonderzoek

Huis van Stad en Regio

Op de plek van het Stadskantoor komen woningen. Op de plaats van de oude kantoren van de Rabobank en de Belastingdienst en de Veemarktgarage komt het nieuwe Stadskantoor. Ook komt er een nieuwe parkeergarage met ongeveer 200 plaatsen. Het nieuwe Stadskantoor noemen we 'Huis van Stad en Regio'. Dit gebouw biedt in de toekomst onderdak aan de gemeente, de Sociale Dienst Drechtsteden, de bibliotheek en Dordrecht Marketing. Voor het ontwerp van het gebouw is een prijsvraag gehouden. Uit de 4 voorkeursplannen heeft de jury het ontwerp gekozen van architectenbureau Schmidt Hammer Lassen. Het bureau werkt het ontwerp nu verder uit. In het filmpje ziet u hoe het gebouw er uit komt te zien. Er is een conceptbestemmingsplan gemaakt. Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) met regels voor de bouw het het gebruik en een toelichting daarop. U kunt reageren op dit bestemmingsplan.

Verbeelding

Regels

Extra toelichting op bouwplannen Huis van Stad en Regio, Crownpoint en uitbreiding Spuihavengarage

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Spuiboulevard

Het gebied waar nu het Stadskantoor, de Spuihavengarage, het kantoorgebouw van de Sociale Dienst en de kantoorgebouwen Crownpoint staan, zal veranderen in een mooie nieuwe woonwijk. Ontwerpbureau De Zwarte Hond heeft samen met de gemeente een stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteit plan voor dit gebied gemaakt.

Bekijk de korte presentatie van het plan: Filmpje Spuiboulevard

of download: Stedenbouwkundig raamwerk  en beeldkwaliteitsplan Spuiboulevard

Voor de planlocatie is onderzoek gedaan naar de schaduwwerking van het plan. Bekijk deze schaduwstudie.

Woningbouw Crownpoint

We voeren de woningbouwontwikkelingen in het gebied aan de Spuiboulevard in fases uit. We verwachten te beginnen op de plek waar de kantoorgebouwen Crownpoint staan. Ook voor dit gebied is een conceptbestemmingsplan gemaakt, waarop u  kunt reageren.

Verbeelding

Regels

Extra toelichting op bouwplannen Huis van Stad en Regio, Crownpoint en uitbreiding Spuihavengarage

Uitbreiding Spuihavengarage

Hoe we de binnenstad in de toekomst goed bereikbaar houden, is te lezen in het Verkeerstructuurplan Centrum. Het plan beschrijft de visie op de toekomstige verkeersafwikkeling van en naar het centrum van de stad. Hier komen ook een aantal aanpassingen op het gebied van parkeren aan bod. Er komen meer parkeerplaatsen in de Spuihavengarage en minder in de Veemarktgarage.

We moderniseren de Spuihavengarage en breiden die uit met twee bouwlagen. De garage is nog goed. Het aanpassen van de parkeergarage is een duurzame oplossing en daarom een voor de hand liggende keuze. Het is de bedoeling dat de Spuihavengarage zo veel mogelijk in gebruik blijft tijdens de uitbreiding. De vernieuwde parkeergarage krijgt een nieuwe, grotendeels groene gevel. Het filmpje geeft een idee van de plannen die we voor de Spuihavengarage hebben. 

De uitbreiding van de garage is planologisch te regelen via de 'kruimelregeling'. Hiervoor is geen bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Wel bieden wij u de mogelijkheid om in deze inspraakperiode te reageren op dit plan.

Herinrichting openbare ruimte Spuiboulevard e.o.

Er zijn veel ontwikkelingen in het gebied rond de Spuiboulevard. Zo is in het verkeerstructuurplan vastgelegd dat er in de toekomst een 'knip' in de Spuiboulevard komt. Tussen Crownpoint en het voormalige belastingkantoor is dan in de toekomst geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Landschapsarchitectenbureau Okra werkt samen met de gemeente aan een schetsontwerp voor de openbare ruimte (pdf, 48 Mb) van de nieuwe Spuiboulevard. Ook de Achterakkers is onderdeel van deze plannen. De vraag is hoe we de verschillende verkeersgebruikers (auto, OV, fiets en voetganger) samen met het gewenste groen in de openbare ruimte kunnen passen. Tijdens deze inspraakronde kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor de nieuwe inrichting. Overigens zal de straat waarschijnlijk pas in 2027 op de schop gaan.

Bent u geïnteresseerd in de verdere uitwerking en wilt u hierover met ons meedenken? U kunt zich nu alvast aanmelden voor de klankbordgroep: inspraak.spuiboulevard@dordrecht.nl.

Geschiedenis

In januari 2018 heeft de gemeente met een groep inwoners, ondernemers, studenten, architecten en medewerkers van de gemeente een uitgebreide verkenning gemaakt in de wijk Schil-West. Deze SpuiSafari heeft veel goede ideeën en plannen opgeleverd voor het gebied. Ze zijn verder uitgewerkt in vier bijeenkomsten met Stichting de Stad (stadslab). Uiteindelijk heeft de gemeenteraad eind 2018 2018 de gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. vastgesteld. De visie staat aan de basis van de veranderingen op de Spuiboulevard en omgeving. 
In de visie wordt het gebied rond de Spuiboulevard een levendige en groene wijk. Veel kantoren maken ruimte voor woningen. Zo verdwijnt het Stadskantoor van de plek waar het nu staat. Het wordt onderdeel van het nieuwe Huis van Stad en Regio. In april heeft de raad het verkeerstructuurplan Spuiboulevard e.o. vastgesteld. Hierin staat in beschreven hoe de verkeerstructuur in de Schil-West de komende laren zal veranderen. De gebiedsvisie en het verkeerstructuurplan zijn vastgesteld door de raad. Daar kunt u nu niet meer op reageren.