Aanpassing van de kruising Singel-Johan de Wittstraat-Stationsweg

De eerste stap uit het verkeersplan Spuiboulevard is het aanpassen van de kruising Stationsweg en Johan de Wittstraat met de Singel.

Bij de kruising met de Singel komt op de Stationsweg-Johan de Wittstraat een groene middenberm. Auto's kunnen dan niet meer van de Nicolaas Maessingel naar de Albert Cuypsingel oversteken en andersom. Fietsers en voetgangers kunnen wel oversteken. De verkeerslichten verdwijnen op deze plek. Het verkeer op de Stationsweg en de Johan de Wittstraat stroomt dan beter door. En op de Singel wordt het rustiger, omdat doorgaand verkeer deze route minder zal gebruiken. Dit past bij een 30 km weg die de Singel sinds enige jaren is. 

Aanpassing verkeerslichten voor station

De verkeerslichten bij de kruising met de Singel en de verkeerslichten voor het station vormen nu nog één systeem. Ze moeten als het ware op elkaar wachten. Met het verdwijnen van de verkeerslichten bij de Singel is dat straks niet meer nodig. Dan hoeft alleen nog de kruising voor het station geregeld te worden. Dat kost minder tijd, waardoor het verkeer sneller groen krijgt. We kunnen de verkeerslichteninstallatie dan ook beter afstemmen op de hoeveelheid verkeer. Aanpassing kruising Singel Stationsweg Johan de Wittstraat (vanuit Albert Cuypsingel gezien) groot met straatnamen

Voortaan andere route

De doorgaande route voor auto's van de Albert Cuypsingel naar de Nicolaas Maessingel en andersom is straks niet meer mogelijk. Doorgaand verkeer rijdt over de Burgemeester de Raadtsingel. Kaart nieuwe route afsluiting Stationweg-Singel

Planning

De aanpassing van de kruising staat gepland van woensdag 5 mei tot en met dinsdag 11 mei 2021. Tijdens de werkzaamheden blijven de Johan de Wittstraat, de Singel en de Stationsweg bereikbaar voor openbaar vervoer, auto's, fietsers en voetgangers. 

De omleiding die vanaf 5 mei geldt, staat op de website Dordrechtonderweg.nl.

Fase 2

Het gebied rond de kruising is in ontwikkeling. De aanpassingen die we nu doen, zijn een eerste stap om de doorstroming rond het Stationsplein te verbeteren. Het plan is om in een volgende fase voetgangers en fietsers meer ruimte te geven. Daarmee verbeteren we de loop- en fietsroute naar het centrum. Deze fase bereiden we nog voor. Voorafgaand aan het definitief maken van de plannen, vragen we omwonenden mee te denken. Hierover volgt later meer informatie. De uitvoering van deze tweede fase hangt af van verschillende ontwikkelingen in de stad. Bijvoorbeeld de plannen voor de Spoorzone.