Aanpassing van de kruising Singel-Johan de Wittstraat-Stationsweg

De eerste stap uit het verkeersplan Spuiboulevard is het aanpassen van de kruising Stationsweg en Johan de Wittstraat met de Singel.

In mei 2021 is bij de kruising van de Singel op de Stationsweg-Johan de Wittstraat een groene middenberm aangelegd. Auto's kunnen daardoor niet meer van de Nicolaas Maessingel naar de Albert Cuypsingel oversteken en andersom. Fietsers en voetgangers kunnen wel oversteken. De verkeerslichten zijn op deze plek weggehaald. Het verkeer op de Stationsweg en de Johan de Wittstraat stroomt daardoor beter door. En op de Singel is het rustiger, omdat doorgaand verkeer deze route minder gebruikt. Dit past bij een 30 km weg die de Singel sinds enige jaren is. 

Aanpassing verkeerslichten voor station

De verkeerslichten bij de kruising met de Singel en de verkeerslichten voor het station vormden één systeem. Ze moesten als het ware op elkaar wachten. Met het verdwijnen van de verkeerslichten bij de Singel is dat  niet meer nodig. Het systeem regelt nu alleen nog de kruising voor het station. Dat kost minder tijd, waardoor het verkeer sneller groen krijgt. We kunnen de verkeerslichteninstallatie nu dan ook beter afstemmen op de hoeveelheid verkeer. Aanpassing kruising Singel Stationsweg Johan de Wittstraat (vanuit Albert Cuypsingel gezien) groot met straatnamen

Andere route

De doorgaande route voor auto's van de Albert Cuypsingel naar de Nicolaas Maessingel en andersom is niet meer mogelijk. Doorgaand verkeer rijdt over de Burgemeester de Raadtsingel. 

Extra zebrapaden

De nieuwe situatie werkt goed in de praktijk. In juli 2021 zijn extra zebrapaden aangelegd op de Stationsweg en Johan de Wittstraat. Hierdoor steken voetgangers nog makkelijker over. Voor verkeer dat vanaf de Singel naar rechts gaat is het zo duidelijker dat overstekende voetgangers voorrang hebben. Omdat verkeer op de Stationsweg en Johan de Wittstraat voetgangers voor laten gaan, krijgen ook fietsers nog meer kansen om over te steken.

Fase 2

Het gebied rond de kruising is in ontwikkeling. De aanpassingen die we nu doen, zijn een eerste stap om de doorstroming rond het Stationsplein te verbeteren. Het plan is om in een volgende fase voetgangers en fietsers meer ruimte te geven. Daarmee verbeteren we de loop- en fietsroute naar het centrum. Deze fase bereiden we nog voor. Voorafgaand aan het definitief maken van de plannen, vragen we omwonenden mee te denken. Hierover volgt later meer informatie. De uitvoering van deze tweede fase hangt af van verschillende ontwikkelingen in de stad. Bijvoorbeeld de plannen voor de Spoorzone.