Aanpassing van de kruising Singel-Johan de Wittstraat-Stationsweg

De eerste stap uit het verkeersplan Spuiboulevard is het aanpassen van de kruising Stationsweg en Johan de Wittstraat met de Singel.

De eerste stap uit het verkeersplan Spuiboulevard is het aanpassen van de kruising Stationsweg en Johan de Wittstraat met de Singel. Bij de kruising met de Singel komt op de Stationsweg-Johan de Wittstraat een groene middenberm. Auto's kunnen dan niet meer van de Nicolaas Maessingel naar de Albert Cuypsingel oversteken en andersom. Fietsers en voetgangers kunnen wel oversteken. De verkeerslichten verdwijnen op deze plek. Het verkeer op de Stationsweg en de Johan de Wittstraat stroomt dan beter door. En op de Singel wordt het rustiger, omdat doorgaand verkeer deze route minder zal gebruiken. Dit past bij een 30 km weg die de Singel sinds enige jaren is. 

Aanpassing verkeerslichten voor station

De verkeerslichten bij de kruising met de Singel en de verkeerslichten voor het station vormen nu nog één systeem. Ze moeten als het ware op elkaar wachten. Met het verdwijnen van de verkeerslichten bij de Singel is dat straks niet meer nodig. Dan hoeft alleen nog de kruising voor het station geregeld te worden. Dat kost minder tijd, waardoor het verkeer sneller groen krijgt. We kunnen de verkeerslichteninstallatie dan ook beter afstemmen op de hoeveelheid verkeer. Aanpassing kruising Singel Stationsweg Johan de Wittstraat (vanuit Albert Cuypsingel gezien) groot met straatnamen

Voortaan andere route

De doorgaande route voor auto's van de Albert Cuypsingel naar de Nicolaas Maessingel en andersom is straks niet meer mogelijk. Doorgaand verkeer rijdt over de Burgemeester de Raadtsingel. Kaart nieuwe route afsluiting Stationweg-Singel

Planning

De aanpassing van de kruising staat gepland tussen woensdag 5 mei en dinsdag 11 mei 2021. Tijdens de werkzaamheden blijven de Johan de Wittstraat, de Singel en de Stationsweg bereikbaar voor openbaar vervoer, automobilisten, fietsers en voetgangers. 

Voor de aanpassing van de kruising is een verkeersbesluit genomen dat op 24 maart gepubliceerd wordt. Er kan tot zes weken na publicatie in de krant en op www.officielebekendmakingen.nl bezwaar gemaakt worden.