Verkeersplan Spuiboulevard en omgeving

De volgende jaren komen er 10.000 woningen bij in Dordrecht. Dat leidt tot meer verkeer in de stad. Om ervoor te zorgen dat het centrum bereikbaar blijft, is het nodig dat we de verkeersstructuur rond het Centrum (Schil-West) aanpassen.

Iedereen moet zijn of haar auto kwijt kunnen. En zoveel mogelijk mensen moeten gebruik kunnen maken van de fiets en het openbaar vervoer. Het moet prettig zijn om in onze (binnen)stad te zijn.

De inrichting van de Spuiboulevard is hier nu niet op berekend. We gaan het gebied rondom de Spuiboulevard ontwikkelen tot een prettig woon- en werkgebied.

Grote veranderingen

We maken een nieuw verkeersplan voor het gebied. Daarbij houden we rekening met zoveel mogelijk wensen van ondernemers, bewoners en bezoekers. Het plan heeft een aantal grote veranderingen.

De stad in

Het verkeer naar het centrum rijdt straks via de Burgemeester de Raadtsingel, de Stationsweg en de Johan de Wittstraat. De kruisingen passen we daarvoor zo aan, dat het verkeer makkelijker doorstroomt. De Spuiboulevard krijgt een gedeelte waar alleen OV en fiets doorheen kan. Dat deel is alleen nog bedoeld voor autoverkeer dat in de wijken of in de parkeergarage moet zijn.

Parkeren

Er blijft voldoende parkeergelegenheid, maar die wordt anders verdeeld. Aan de rand van het centrum komt het nieuwe transferium Weeskinderendijk. Dat is een groot parkeerterrein met een busverbinding naar het centrum. De bussen rijden vaak en snel naar de binnenstad.
In parkeergarage Spuihaven komen meer parkeerplaatsen. De Veemarktgarage wordt alleen voor bewoners en abonneehouders. Middenin het centrum parkeren blijft, maar dat wordt wel iets meer beperkt. Naar de binnenstad kom je zoveel mogelijk met openbaar vervoer of op de fiets. Daar investeren we in.

Planning

Het verkeersplan is door het college van burgemeester en wethouders aan de raad voorgelegd. Als het plan is goedgekeurd, werken we de details verder uit. Daarover gaan we opnieuw met inwoners en ondernemers in gesprek.