Regionale Verkeers- en Milieu Kaart (RVMK)

De RVMK bestaat uit een verkeersmodel en een milieumodel. In de modellen staat data (gegevens) 
•    over hoeveel verkeer er rijdt
•    over de samenstelling (wat voor soort) verkeer er rijdt
•    over de snelheid op een weg
•    die nodig is om berekeningen te maken voor luchtkwaliteit en geluidbelasting door verkeer

In beide modellen staan gegevens voor een basisjaar en een aantal standaard prognosejaren. 

Aanvragen

U vraagt de gegevens uit het Milieumodel aan via Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ). Zij levert deze gegevens namens Dordrecht. Vragen over het verkeersmodel stelt u aan vakgroep Verkeer via telefoonnummer 14 078.

Gebruik van gegevens

De gegevens uit het verkeersmodel gebruiken we voor (tijdelijk) aanpassingen aan de weg of kruising. In het verkeersmodel doen we voorspellingen voor situaties die we willen veranderen. Dit doen we door varianten op de standaardprognoses te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het verwijderen of toevoegen van een weg
 • verkeersgevolgen van sloop en/of nieuwbouwplannen

Het verkeersmodel rekent met een gemiddelde werkdag en verdeelt de dag over

 • ochtend- en avondspitsperiode
 • de rest van de dag 

Bij elkaar opgeteld heet dit de etmaalintensiteit (of wel, hoe druk is het in 24 uur)

Vanuit het verkeersmodel kunnen we verschillende berekende situaties vertalen naar het milieumodel. De werkdag-intensiteiten rekenen we om naar weekdag-intensiteiten. De gegevens uit het milieumodel gebruiken we voor lucht- en of geluidsberekeningen. Deze berekeningen zijn meestal nodig voor de uitvoering van de (bouw)plannen. 

Naast de omgerekende weekdag intensiteiten heeft het milieumodel verder gegevens over 

 • de verdeling van de voertuigsoorten
 • de verdeling over de dag
 • snelheid
 • gemiddelde uur percentage
 • wegtype
 • bomenfactor
 • wegdekverharding
 • stagnatiefactor
 • afstand tot de wegas