Parkeren mantelzorg

Per 1 januari 2020 mogen mantelzorgers

 • gratis parkeren op het parkeerterrein bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • een vergoeding in de parkeerkosten laten aanvragen als zij in het betaald parkeren gebied iemand verzorgen

Gratis parkeren bij het ziekenhuis

Brengt of bezoekt u als mantelzorger iemand in het Albert Schweitzer Ziekenhuis? Dan mag u met de Dordtpas gratis parkeren op het parkeerterrein Gezondheidspark bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Dit geldt voor maximaal 4 uur gratis parkeren per bezoek. 
Wat is hiervoor nodig?
De mantelzorger laat zijn/haar Dordtpas zien bij de receptie van het ziekenhuis. De receptionist past de inrijkaart aan om gratis uit te rijden.

Parkeren in het betaald parkeergebied

Mantelzorgers die iemand verzorgen in een gebied met betaald parkeren krijgen een vergoeding in de parkeerkosten.
Wat is hiervoor nodig?
De persoon voor wie u zorgt, vraagt met DigiD een mantelzorgregeling aan.

Aanvragen mantelzorgregeling    

Kosten

De parkeerregeling mantelzorg is gratis en 1 jaar geldig. U ontvangt 400 uur parkeertegoed waarmee uw mantelzorger(s) gratis parkeren. 

Afhandeling

Direct na aanvraag mag u deze regeling gebruiken via de webapp 2Park.

Regelen

U hebt een parkeerverklaring Mantelzorg nodig. Deze parkeerverklaring vraagt de mantelzorger digitaal op bij MEE Mantelzorg. U hebt hievoor DigiD nodig.

Parkeren met mantelzorgregeling

Uw mantelzorger mag met deze regeling gratis parkeren in de parkeersector waarin hij/zij zorg verleent. Bewoners van

 • Historische Binnenstad
 • 19e Eeuwse Schil
 • Transvaalbuurt
 • Lijnbaangebied

mogen de mantelzorgregeling aanvragen. Bij de aanvraag is ook een mantelzorg parkeerverklaring nodig. Deze vraagt de mantelzorger digitaal aan bij MEE Mantelzorg.

Deze regeling geldt niet op: 

 • parkeerplaats waarvoor een parkeervergunning nodig is (dit kan ook een betaalde parkeerplaats zijn)
 • runshop-plaats (kort parkeren) aangegeven in rood op de kaart (pdf, 933 kB)
 • gehandicaptenparkeerplaats
 • laad- en losplaats
 • dienstenparkeerplaats
 • auto-date parkeerplaats (bijvoorbeeld GreenWheels)
 • buiten parkeervakken
 • met een voertuig langer dan 6 meter en/of hoger dan 2.40 meter
Sectorindeling parkeren vergunninghouders

Sectorindeling parkeren vergunninghouders (pdf, 932 kB)

Sectorindeling parkeren vergunninghouders per 1 september 2020 (pdf, 932 kB)

Hoe werkt het

U logt in met uw DigiD op het digitale loket. Daarin vraagt u eenmalig de mantelzorgregeling aan. Na afhandeling registreert u uw account in 2Park. Daarna meldt u uw mantelzorger elke keer aan en af. U kunt ook vooraf de datum en parkeertijd ingeven. U mag ook uw mantelzorger(s) machtigen.

Hoe gebruikt u 2Park?

2Park is een webapp en te openen via het volgende adres (URL): mijn.2park.nl

2Park account

In het digitaal loket vraagt u het product mantelzorgregeling aan. Het product gebruikt u in 2Park. Na het krijgen van het product, krijgt u een e-mail. Hierin staat een link. U klikt op de link. Heeft u nog geen account? Dan registreert u een wachtwoord. Daarna heeft u een 2Park account. Heeft u wel al een account? Dan koppelen we het product aan uw account.

Hoe lang is mijn mantelzorgregeling geldig?

Uw mantelzorgregeling is 1 jaar geldig en is te gebruiken zolang u nog voldoende parkeertegoed heeft. Als u uw 400 uur parkeertegoed op is, kunt u de regeling niet meer gebruiken.

Verlengen mantelzorgregeling

Uw mantelzorgregeling is 1 jaar gelding. Ongeveer 1 maand voordat de regeling eindigt, staat een verlening in het digitaal loket voor u klaar. U  kunt een nieuwe regeling voor 1 jaar aanvragen.

Privacy van mijn mantelzorger

Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) is een coöperatie opgezet door Nederlandse gemeenten. Het SHPV beheert het Nationaal Parkeer Register (NPR). Dit is een landelijke database waarin de parkeerrechten van aangesloten gemeenten op kenteken geregistreerd staan. Het kenteken verdwijnt na 13 weken uit de transactiegegevens. Binnen deze periode moet uw mogelijk bezwaar over de parkeerkosten afgehandeld zijn. Na 13 weken kunt ook u de aangemelde kentekens niet meer inzien.

Mijn mantelzorger machtigen

U kunt uw mantelzorger machtigen om zijn of haar kenteken zelf aan en af te melden. In 2Park kunt u een machtiging aanmaken

Dordtpas

Informatie over de Dordtpas is te vinden op www.dordtpas.nl. Mantelzorgers kunnen een gratis Dordtpas aanvragen via www.meemantelzorg.nl. U leest meer in de brochure van de Dordtpas (pdf, 1,6 MB).

Heeft u vragen?

Lees dan eerst de veelgestelde vragen (pdf, 206 kB) en/of de handleidingen. Staat uw vraag met antwoord er niet bij? Vul dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.