Parkeren Indische Buurt-Zuid

Een aantal bewoners uit de Indische Buurt-Zuid ervaart parkeeroverlast. Zij hebben handtekeningen verzameld en ons gevraagd het invoeren van betaald parkeren, ook wel parkeerregulering genoemd, te onderzoeken.

Het gaat om het gebied Indische Buurt-Zuid (Balistraat, Lombokstraat, Oranjestraat, Eerste Reedwarsstraat en Tweede Reedwarsstraat). Het invoeren van betaald parkeren gebeurt alleen als er voldoende draagvlak is in de buurt.

Online informatieavond

Bewoners zijn uitgenodigd voor een online informatieavond over de mogelijke invoering van betaald parkeren. Op deze avond lichten wij toe wat invoeren van betaald parkeren inhoudt en wat dat betekent voor bewoners. Via de chatfunctie kunt u vragen stellen.

De online informatieavond vindt plaats op:

  • Datum: 26 mei 2021
  • Tijdstip: 19:30 uur

Aanmelden

Om deel te nemen aan de informatieavond moet u zich van tevoren inschrijven. Dat kan via deze aanmeldpagina. Kunt u niet aanwezig zijn op deze datum? Geen probleem, u kunt de informatieavond tot 2 juni 2021 terugkijken. Meer informatie hierover volgt.

Enquête

Een dag na de informatieavond wordt bewoners gevraagd om een online enquête in te vullen. Daar geven zij aan of ze voor of tegen de invoering van betaald parkeren zijn. De uitslag gaat als een zwaarwegend advies naar het college van burgemeester en wethouders.

Er zijn twee mogelijkheden:
•    Een meerderheid (50% +1) is voorstander. In dat geval adviseren wij het college om vanaf 1 oktober 2021 betaald parkeren in te voeren.
•    Een meerderheid (50% + 1) stemt tegen. Dan voeren we geen betaald parkeren in.

Meer informatie

Op onze pagina parkeerregulering leest u alles over hoe het aanvragen van betaald parkeren in zijn werk gaat.