Parkeergebied blauwe zone

De gemeente heeft De Sitterstraat, Kapteynweg, Eisingahof en de Oudendijk aangewezen als parkeerschijfzone. U mag hier maximaal 1,5 uur parkeren met een parkeerschijf. Als u in dit gebied woont, kunt u een ontheffing parkeerschijfzone aanvragen.

Afhandeling

Binnen 6 weken ontvangt u de ontheffing van ons.

Kosten

De ontheffing is gratis en geldig tot 1 mei 2021.

Online regelen

Ontheffing parkeerschijfzone (hiervoor heeft u DigiD nodig)
Ontheffing parkeerschijfzone

Gebied parkeerschijfzone

Voor de volgende straten geldt de parkeerschijfzone:

 • De Sitterstraat
 • Kapteynweg 3 tot en met 129 en 133 tot en met 257
 • Eisingahof
 • Oudendijk 19 tot en met 69A
 • Oudendijk 22 tot en met 92

Gebied parkeerschijfzone (pdf, 3,5 MB)

Ontheffing nodig

U heeft op maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 tot 16.00 uur de ontheffing parkeerschijfzone nodig. Als u geen ontheffing heeft, mag u binnen deze tijden maximaal 1,5 uur parkeren met een parkeerschijf. Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, mag u gratis in dit gebied parkeren. Uw gehandicaptenparkeerkaart moet dan wel duidelijk zichtbaar zijn.

Kenteken wijzigen

Het wijzigen van het kenteken op uw vergunning kost € 7,50. U maakt hiervoor een afspraak met de Stadswinkel.

Afspraak wijzigen kenteken

Bewoner, (lease)auto staat niet op naam

U mag in de volgende situaties een ontheffing (vergunning) aanvragen:

 • u heeft een leaseauto
 • u heeft een auto in bruikleen.
 • u deelt een auto
 • op kenteken van de auto van uw mantelzorger (iemand die langdurig, onbetaald zorgt voor zieken of ouderen)

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

 • voor een lease-auto:
  • het leasecontract of
  • verklaring van uw werkgever waaruit blijkt dat u de auto (tijdelijk) gebruikt
  • auto in bruikleen: verklaring van de wettelijke eigenaar als u een auto in bruikleen heeft
 • als u een auto deelt met andere gebruikers:
  • contract van de organisatie van de autodate of
  • een verklaring waarin u en de anderen aangeven een auto te delen
  • auto van de mantelzorger: u stelt zelf een verklaring op waarin u aangeeft waarom u de vergunning nodig heeft. U vermeldt ook het kenteken van de auto en de naam van de mantelzorger

U kunt 1 vergunning met 2 kentekens krijgen. Met deze vorm mag u echter maar 1 auto parkeren. U kunt voor meerdere auto's op 1 adres meerdere vergunningen aanvragen. De eerste vergunning krijgt u altijd, voor de andere aanvragen kan er een wachtlijst zijn.

Parkeren met gehandicaptenparkeerkaart

U mag in dit gebied met uw gehandicaptenparkeerkaart voor onbeperkte tijd parkeren.