Parkeerboete (naheffingsaanslag)

In Dordrecht geldt betaald parkeren in het centrum. Parkeergeld betaalt u met pin bij de parkeerautomaat of via een parkeerapp op uw telefoon. Als u niet betaalt of te weinig, legt de parkeercontroleur u een naheffingsaanslag op (parkeerboete). Deze vindt u achter uw ruitenwisser.

Op de aanslag leest u wanneer u direct kunt betalen in de Stadswinkel. U kunt ook de kopie naheffing afwachten die de kentekenhouder via de post ontvangt. Dit is meestal binnen 14 dagen na de uitreiking van de naheffing. 

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Dan maakt de kentekenhouder, nadat die de kopie naheffingsaanslag heeft ontvangen, online bezwaar via de Digitale Belastingbalie. 

Bent u bestuurder van het voertuig maar niet de kentekenhouder? Of wilt u de kopie naheffing niet afwachten? Dan kunt u alleen schriftelijk bezwaar indienen. De gegevens vindt u op de naheffing die achter de ruitenwisser zit,

Bezwaar maken

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Wat u moet weten
  • u krijgt na een paar weken een kopie (duplicaat) van de naheffingsaanslag thuisgestuurd
  • bezwaar maakt u binnen 6 weken na de datum die op de naheffingsaanslag staat
  • u ontvangt binnen 2 weken na uw bezwaar een ontvangstbevestiging. U hoort de beslissing op uw bezwaar uiterlijk aan het eind van het jaar waarin wij uw bezwaar ontvangen hebben. Dient u de laatste 6 weken van het jaar een bezwaar in, dan handelen wij dit binnen 6 weken na de bezwaartermijn af
  • u krijgt uitstel van betaling totdat de beslissing op uw bezwaarschrift bekend is
  • heeft u om een andere reden een bekeuring gekregen? Bijvoorbeeld voor parkeren op de stoep of parkeren waar het niet mag? Dan krijgt u een acceptgiro via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Dit loopt niet via de gemeente
Wanneer geen bezwaar

U kunt geen bezwaar maken als: 

  • als u te laat bij uw auto terugkwam
  • als u geen parkeergeld heeft betaald
  • als u het niet eens bent met de hoogte van de boete

Betalen 

Betalen kan op 2 manieren:

  • binnen 24 uur op afspraak tijdens onze openingstijden van de Stadswinkel (alleen met pin)
  • binnen 14 dagen overmaken op rekeningnummer NL 51 BNGH 0285 175 750
Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken via het formulier Bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting (127 kB). Stuur het bezwaarformulier naar:

Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht