Parkeerboete

U krijgt een parkeerboete (naheffingsaanslag) als u niet of onvoldoende parkeergeld heeft betaald. Op de boete leest u hoe u deze moet betalen. Heeft u om andere redenen een bekeuring gekregen dan valt deze onder de Wet Mulder. U krijgt dan een acceptgiro via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Wilt u een handhaver spreken over een bekeuring of bent u het oneens met een bekeuring van Handhaving? Lees verder op de 
pagina over Handhaving.

Bezwaar maken parkeerboete

Bezwaar maken bij een boete via het CJIB doet u bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). U betaalt dan eerst de boete en maakt daarna bezwaar. Bij de gemeente maakt u bezwaar als u het niet eens bent met een boete over parkeergeld. Bezwaar maken heeft geen zin als u

  • te laat bij uw auto terugkwam of
  • wanneer u geen parkeergeld heeft betaald

U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de boete. De hoogte van de boete heeft de gemeenteraad namelijk vastgesteld. De gemeente verleent bij bezwaar automatisch uitstel van betaling voor het totale bedrag van deze naheffingsaanslag. Dit uitstel geldt totdat zij op uw bezwaarschrift beslist heeft. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de datum die op de boete staat. U kunt dit digitaal doen via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Let op!
Via DigiD heeft u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst in bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Bent u ondernemer of kunt u niet digitaal bezwaar maken? Print dan het formulier Bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting (pdf, 86 kB) en stuur dit ingevuld op naar:

Gemeente Dordrecht
Aan de heffingsambtenaar
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

U mag natuurlijk ook zelf een brief schrijven. Daarin neemt u ook de volgende gegevens op: 

  • het aanslagnummer
  • het nummer van de verbalisant 
  • het kenteken van de auto
  • uw handtekening

Vergeet niet uw bewijzen mee te sturen.

Afhandeling bezwaar parkeerboete

Binnen 2 weken krijgt u een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. De gemeente handelt uw bezwaarschrift af in het jaar waarin zij uw bezwaar ontvangt. Als u uw bezwaar in de laatste 6 weken van een kalenderjaar indient, handelt de gemeente dit binnen 6 weken na de bezwaartermijn af.

Betalen parkeerboete

De eigenaar van de auto ontvangt een kopie van de boete. Hierin leest u hoe u de parkeerboete moet betalen. U kunt de parkeerboete ook binnen 24 uur op afspraak tijdens onze openingstijden aan de balie van het Stadskantoor betalen. Aan de balies betaalt u met pin.

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.