Parkeerboete

U krijgt een parkeerboete als u niet of onvoldoende parkeergeld heeft betaald. Op de boete leest u hoe u deze moet betalen. Heeft u om andere redenen een bekeuring gekregen dan valt deze onder de Wet Mulder. U krijgt dan een acceptgiro via het CJIB.

Wilt u een handhaver spreken over een bekeuring of bent u het oneens met een bekeuring van Handhaving? Lees verder op de pagina over Handhaving.

Bezwaar maken parkeerboete

Bezwaar maken bij een boete via het CJIB doet u bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). U betaalt dan eerst de boete en maakt daarna bezwaar. Bij de gemeente maakt u bezwaar als u het niet eens bent met een boete over parkeergeld. Bezwaar maken heeft geen zin als u

  • te laat bij uw auto terugkwam of
  • wanneer u geen parkeergeld heeft betaald

U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de boete. Deze is namelijk door de gemeenteraad vastgesteld. Als u bezwaar bij de gemeente maakt, verleent zij automatisch uitstel van betaling voor het totale bedrag van deze naheffingsaanslag. Dit uitstel geldt totdat op uw bezwaarschrift beslist is. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na dagtekening van de boete. Wanneer u inwoner van Dordrecht bent, kunt u dit digitaal doen met het online formulier naheffingsaanslag parkeerbelasting, hiervoor heeft u DigiD nodig.
Let op!
Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Bent u ondernemer of geen inwoner van Dordrecht of wilt u niet digitaal bezwaar maken? Dan kunt u het formulier Bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting (pdf, 86 kB) downloaden, printen en volledig ingevuld opsturen naar:

Gemeente Dordrecht
Aan de heffingsambtenaar
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Als u zelf een brief wilt schrijven vermeldt u dan ook:

  • het aanslagnummer
  • het nummer van de verbalisant 
  • het kenteken van de auto
  • uw handtekening

Vergeet niet uw bewijsstukken mee te sturen.

Afhandeling bezwaar parkeerboete

Binnen 2 weken krijgt u een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. De gemeente handelt uw bezwaarschrift af in het jaar waarin zij uw bezwaar ontvangt. Als u uw bezwaar in de laatste 6 weken van een kalenderjaar indient, handelt de gemeente dit binnen 6 weken na de bezwaartermijn af.

Betalen parkeerboete

De eigenaar van de auto ontvangt een kopie van de boete. Hierin leest u hoe u de parkeerboete moet betalen. U kunt de parkeerboete ook binnen 24 uur op afspraak tijdens onze openingstijden aan de balie van het Stadskantoor betalen. Aan de balies betaalt u met pin.

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.