Aanvragen parkeerregulering

Een buurt kan parkeeroverlast ervaren. Soms is het er erg druk, waardoor bewoners hun auto moeilijk kwijt kunnen. Het invoeren van betaald parkeren (in vaktaal: parkeerregulering) kan een oplossing zijn.

Op straat geldt dat je betaald parkeert. Bewoners en ondernemers kunnen vergunningen kopen. Bewoners kunnen hun bezoek voor een lager tarief laten parkeren.
Bij invoering van parkeerregulering moeten de meeste bewoners van een buurt dit zelf willen. Het initiatief voor een aanvraag ligt bij de bewoners.

Regels

We hebben een stappenplan gemaakt voor het aanvragen van parkeerregulering. Een parkeeronderzoek kost tijd en geld. Daarom gelden er regels voor zo'n aanvraag. Hieronder staan alle stappen voor het aanvragen van parkeerregulering uitgelegd.

Stap 1:

Bewoners melden de parkeeroverlast en de aanvraag voor parkeerregulering via een lijst met handtekeningen. Hiervoor hebben zij minstens 50 handtekeningen van verschillende adressen nodig (voorbeeld lijst met handtekeningen).

Stap 2:

De gemeente Dordrecht bekijkt of dit een logisch aaneengesloten gebied is van minstens 150 parkeerplaatsen. Wij stellen binnen dit gebied vast waar in de buurt(en) de parkeerdruk voorkomt. Ook bepalen we de grens van het gebied voor het onderzoek. Het vereiste aantal handtekeningen moet minstens een derde zijn van het aantal parkeerplaatsen.  Dus bij 150 plaatsen minimaal 50 handtekeningen, bij 250 minimaal 85 handtekeningen enzovoorts.

Stap 3: 

De gemeente:
- meet het aantal parkeerplaatsen, openbare en privé;
- meet de parkeerdrukte;
- berekent hoeveel procent van de openbare plaatsen bezet is; de bezettingsgraad.

Stap 4: 

Met de resultaten bepalen wij of het gebied geschikt is voor parkeerregulering. Dat is:

  • als de bezettingsgraad in het gebied hoger is dan 85%,
  • het gebied minstens 150 parkeerplaatsen heeft,
  • minstens 15% van de parkeerders niet op bezoek zijn in het gebied.
Stap 5:

Voldoet het gebied aan de eisen? Zijn er daarnaast voldoende handtekeningen verzameld? Dan organiseren wij een informatiebijeenkomst voor bewoners van het gebied. Op deze avond informeren wij over:

  • de aanvraag uit de buurt;
  • wat parkeerregulering betekent;
  • de resultaten van het parkeeronderzoek;
  • wat de vervolgstappen zijn.

Natuurlijk is er volop ruimte voor uw vragen.

Stap 6:

Na de informatieavond zetten we een vragenlijst uit. Dit doen we onder iedereen die in het gebied woont. Bewoners ontvangen hiervoor een brief. De vragenlijst is online in te vullen. Via de vragenlijst geeft u aan of u voor- of tegenstander bent van de invoering van parkeerregulering.

De uitslag van deze vragenlijst gaat als een zwaarwegend advies naar het college van burgemeester en wethouders. Een meerderheid (50% +1) van de respondenten moet via de vragenlijst aangeven dat ze voor parkeerregulering zijn om parkeerregulering in te voeren.

Stap 7:

Valt het gebied in gebied 3 of 4 van het kaartje hieronder? Dan neemt het college het officiële besluit voor aanpassen/uitbreiden van het gebied voor parkeerregulering. Dat gebeurt met een aanwijsbesluit parkeren. We informeren de buurt hierover via een brief. Ook de gemeenteraad ontvangt hierover een brief. Komt er een verzoek dat buiten het gebied 3 en 4 valt (zie het kaartje hieronder)? Dan neemt de gemeenteraad het besluit over invoeren van parkeerregulering.

Als er parkeerregulering komt, plaatsen we borden en parkeerautomaten. Bewoners en ondernemers krijgen informatie over de digitale parkeervergunning, bezoekersregeling en mobiel parkeren. Hierover leest u meer op de pagina's digitale parkeervergunning en parkeren bezoek. We informeren u wanneer de parkeerregulering in gaat.

Plattegrond met parkeerzones

Heeft u vragen? 

Vul het contactformulier in en u krijgt binnen 5 werkdagen antwoord van ons.