Parkeren gehandicapten

  • Gehandicaptenparkeerplaats, gereserveerd

    Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart en zijn er dicht bij uw huis of werk weinig parkeerplaatsen? U kunt dan een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

  • Gehandicaptenparkeerkaart

    Als u door een ziekte of handicap niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.