Fiets parkeren bij het station

In het stationsgebied mogen fietsen alleen in de stallingen en de daarvoor aangewezen plaatsen worden neergezet. Verkeerd geplaatste fietsen worden door de gemeente verwijderd. In de binnenstad zijn twee gratis bewaakte fietsenstallingen.

In de binnenstad zijn twee gratis bewaakte fietsenstallingen, in de Raamstraat en in de Kolfstraat. De fietsenstalling in parkeergarage Energiehuis is gratis maar niet bewaakt. U kunt ook 's avonds, op zaterdag en op koopzondag uw fiets, bromfiets of scooter stallen.

Dordrecht is een gastvrije stad, ook voor bezoekers, reizigers en fietsers. Het stationsgebied is een van de plaatsen in de stad, waar die drie groepen samenkomen. Om dit in goede banen te leiden, zijn er enkele regels opgesteld.

Bewaakte fietsenstalling station

De bewaakte fietsenstalling ligt op de begane grond van het gebouw aan de westkant van het station. Deze stalling heeft plaats voor 1.220 fietsen; in de regel zijn er voldoende plaatsen vrij. Ook brede en lange fietsen kunnen hier geparkeerd worden. De ingang is naast de roltappen, op de begane grond.

Bij deze bewaakte fietsenstalling zijn een fietsenwinkel en fietsenherstelwerkplaats gevestigd.

De bewaakte stalling wordt niet geëxploiteerd door de gemeente Dordrecht. Aan het stallen van een (brom)fiets zijn kosten verbonden.

Adres en contact

Het adres is Stationsplein 6, 3311 JV in Dordrecht.

Voor meer informatie kijkt u op de website czwaan.nl of stuurt u een e-mail naar dordrecht@czwaan.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 078 63 56 830.

Openingstijden

 • Maandag, dinsdag en woensdag van 04.30 - 01.35 uur
 • Donderdag van 04.30 - 02.00 uur
 • Vrijdag van 04.30 - 01.30 uur
 • Zaterdag van 05.30 - 01.30 uur
 • Zondag van 06.30 - 01.30 uur
Onbewaakte fietsenstalling station

De onbewaakte fietsenstalling ligt op de 1e verdieping van het gebouw aan de westkant van het station. Deze stalling heeft plaats voor 1.350 fietsen en brommers.

Bereikbaar

De onbewaakte fietsenstalling is te bereiken via de trap met fietsgoten aan weerszijden, gelegen naast de ingang van de bewaakte stalling. Deze stalling is gratis en 24 uur per dag geopend. De fietsenstalling kan soms vol lijken, maar achterin zijn vrijwel altijd meer dan genoeg plaatsen vrij.

Bromfietsen, scooters en dergelijke

Voor bromfietsen is net na de ingang bij de trap met witte markering en een bord herkenbaar een apart stallinggebied aangegeven. Fietsen mogen hier niet staan en worden verwijderd.

Brede, lange en bakfietsen

Voor brede en lange fietsen zijn achterin de stalling 2 aparte gebieden aangewezen. Beide gebieden zijn aangegeven met witte markering en een bord. Hier kunnen fietsen geparkeerd worden die niet (goed) in de rekken passen.

Twee regels

 1. Plaats de (brom)fiets in de rekken (of de daarvoor bestemde plaats).
 2. Laat de (brom)fiets niet langer dan drie aaneengesloten weken staan.

Deze regels zijn duidelijk aangegeven bij binnenkomst van de gratis stalling. Ook in de gratis fietsenstalling worden verkeerd geparkeerde (brom)fietsen verwijderd.

Fiets parkeren in de zones bij het station

Bij het station zijn zones aangelegd waar je de fiets kunt neerzetten met enkele aanbindmogelijkheden. Deze zones zijn herkenbaar aan de witte klinkertjes en een tegel met fietssymbool. Hier kunnen (brom)fietsen geparkeerd worden; ook brede en lange fietsen. De capaciteit van deze fietsparkeerzones is beperkt. De 5 locaties zijn:

 1. Aan de westzijde van het station naast het NS parkeerterrein.
 2. Aan de overkant bij restaurant Asahi.
 3. Aan de oostzijde van de Stationsweg bij de ABN-AMRO bank.
 4. Aan de zuidzijde van de Burgemeester de Raadtsingel tussen het busstation en de rotonde.

Fietsen die buiten de met witte klinkertjes aangegeven fietsparkeerzones geparkeerd staan, worden verwijderd.

Goede mogelijkheid om fiets te stallen

Om overlast te voorkomen is een fietsparkeerverbod ingesteld bij station Dordrecht. De gemeente treedt streng op tegen overtreders van het parkeerverbod voor (brom)fietsen in de stationsomgeving. Verkeerd geplaatste (brom)fietsen in dit gebied worden verwijderd. Tegelijk is er tegemoet gekomen aan de (brom)fietsers, door te investeren in goede stallingsmogelijkheden.

Verwijderde foutgeparkeerde (brom)fietsen ophalen

Fout geparkeerde fietsen die in de fietsparkeerverbodzone bij station Dordrecht CS staan (inclusief de gratis fietsenstalling op de eerste verdieping naast de roltrap) kunnen door de gemeente Dordrecht worden verwijderd. Zowel aan de centrumzijde als aan de zuidzijde (Krispijnzijde). Deze fietsen worden dan naar het mini-depot in het Stadskantoor gebracht.

Stadskantoor nieuwe locatie ophalen verwijderde fiets

U kunt op het Stadskantoor (Spuiboulevard 300) uw verwijderde fiets ophalen. Eigenaren kunnen zich bij de receptie melden op dinsdagen van 13.00 - 16.00 uur en op donderdagen van 16.00 - 19.00 uur (uitgezonderd feestdagen; als het Stadskantoor gesloten is). Medewerkers van Handhaving zullen de fiets vanuit het mini-depot in het Stadskantoor aan de eigenaar overhandigen. Nog steeds is nodig: een legitimatiebewijs, fietssleutel of eigendomsbewijs. De € 25,- administratiekosten kunnen uitsluitend met de pinpas betaald worden. Foto's van alle verwijderde fietsen staan op verlorenofgevonden.nl, geef de zoekterm 'Dordrecht fiets' in.

Fietsen 2 weken bewaard

In het Stadskantoor is maar beperkte ruimte. Gevaarlijk geparkeerde fietsen en foutgeparkeerde fietsen in de fietsparkeerverbodzone rond Dordrecht CS worden 2 weken bewaard op het mini-depot in het Stadskantoor. Daarna worden de fietsen overgebracht naar een centraal depot in Weert van Kr8tig. Weesfietsen en fietswrakken worden meestal direct naar het centraal depot in Weert gebracht. Op verlorenofgevonden.nl kunt u zien of uw fiets nog in Dordrecht staat of dat deze als is vervoerd naar Weert. Herkent u uw fiets en staat deze al op het centraal depot in Weert, dan kan uw fiets in een retourtransport weer naar Dordrecht gehaald worden en kunt u deze tijdens de reguliere openingstijden van het mini-depot ophalen. Extra kosten worden in rekening gebracht. Let op: 13 weken na verwijdering vervalt het eigendomsrecht en wordt de fiets verder verwerkt.

Website met foto's verwijderde fietsen

Op verlorenofgevonden.nl staan foto's van alle fietsen die door de gemeente Dordrecht zijn verwijderd (vanaf 28-01-2016). Niet alleen de fout geparkeerde fietsen bij het station, maar ook weesfietsen (die vier weken of langer niet gebruikt zijn) bij het station of in de rest van de stad. U kunt op deze website 'fiets dordrecht' invullen. U krijgt dan alle fietsen te zien die gevonden zijn, op datum gesorteerd. Een foto en omschrijving is toegevoegd.

Mocht u het oneens zijn met het feit dat uw fiets verwijderd is en de kosten die hiervoor bij u in rekening worden gebracht, dan kunt u ná het ophalen van uw fiets schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht o.v.v. 'Bezwaar verwijderen fiets door gemeente'. Vergeet u niet al uw gegevens te vermelden zoals de datum van verwijdering, de datum van het ophalen en uw persoonsgegevens.