Fietsen

  • Fiets parkeren bij het station

    In het stationsgebied mogen fietsen alleen in de stallingen en de daarvoor aangewezen plaatsen worden neergezet. Verkeerd geplaatste fietsen worden door de gemeente verwijderd. In de binnenstad zijn twee gratis bewaakte fietsenstallingen.

  • Fietsenstallingen

    In het centrum zijn 3 gratis fietsenstallingen. In 2 daarvan is bewaking aanwezig.