Parkeerverbod deelscooters

Op een aantal plekken in Dordrecht geldt een parkeerverbod voor de deelscooters.

Waar mag u de scooter niet parkeren?

De gemeente heeft met GO Sharing duidelijke afspraken gemaakt over bereikbaarheid en veiligheid. Bijvoorbeeld over waar gebruikers de scooters wel en niet mogen parkeren. De deelscooter kunt u na gebruik parkeren in het servicegebied. En dan op een plek waar de deelscooter geen overlast veroorzaakt of in de weg staat. 

Op de volgende plekken geldt een parkeerverbod voor de deelscooters:

  • bij het winkelgebied in het centrum;
  • bij de Essenhof;
  • bij het Leerpark;
  • bij het Gezondheidspark;
  • bij station Stadspolders;
  • bij station Zuid. 

Kaartje verbodsgebied parkeren deelscooter centrum DordrechtBeschrijving overzichtskaart parkeerverbod Centrum 

Op bovenstaande kaart ziet u in rood gemarkeerd het gebiedsverbod parkeren in het Centrum voor deelscooters. Dit gebied bestaat uit: de straten Botermarkt, Voorstraat, Steegoversloot, Augustijnenkamp, Nieuwstraat, Dwarsgang, Vriesestraat, Vest, Bagijnhof, Visstraat, Voorstraat, Grote Spuistraat, Voorstraat, Lange Geldersekade, Grotekerksplein, Kerkstraat, Grotekerksplein, Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Vleeshouwersstraat, Groenmarkt, Tolbrugstraat westzijde, De Waag, Wijnstraat, Botermarkt.

Kaartje verbodsgebied parkeren deelscooter station StadspoldersBeschrijving overzichtskaart parkeerverbod station Stadspolders

Op bovenstaande kaart ziet u in rood gemarkeerd het gebiedsverbod parkeren bij het station Stadspolders voor deelscooters. Dit gebied bestaat uit: de f​​​ietstunnel onder spoor en voorplein aan noordzijde station.

Kaartje verbodsgebied parkeren deelscooter Essenhof en LeerparkBeschrijving overzichtskaart parkeerverbod Essenhof en Leerpark

Op bovenstaande kaart ziet u in rood gemarkeerd het gebiedsverbod parkeren van deelscooters voor  Essenhof en het Leerpark. Dit gebied bestaat voor de Essenhof uit: de straten Mariastraat, Dubbeldamseweg Zuid, Nieuweweg en Nassauweg. En voor het Leerpark geldt een parkeerverbod voor: de Leerparkpromenade.

Kaartje verbodsgebied parkeren deelscooter Gezondheidspark en station ZuidBeschrijving overzichtskaart parkeerverbod Gezondheidspark en station Zuid

Op bovenstaande kaart ziet u in rood gemarkeerd het gebiedsverbod parkeren voor deelscooters voor Gezondheidspark en station Zuid. Dit gebied bestaat uit voor het Gezondheidspark uit: de Henri Dunantpromenade (of Esplanada) . En voor het station Zuid geldt een parkeerverbod voor: Galileïlaan tussen Piersonstraat en de fietsopgangen N3 aan oostzijde .