Uitkomst online enquête locaties laadpalen, deelfietsen & deelscooters

De afgelopen twee maanden heeft u uw reactie kunnen geven op de voorgestelde locaties voor laadpalen, deelfietsen & deelscooters. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de resultaten.

Laadpalen

We willen dat iedere Dordtenaar kan vertrouwen op voldoende laadpunten om de overstap te maken naar elektrisch vervoer. Wij vinden het belangrijk dat deze laadpalen op goede en logische plekken komen te staan. Daarom hebben wij u gevraagd om reacties te geven op onze plankaart. Dat is een kaart met de beste locaties voor een laadpaal. 

In totaal zijn er 289 reacties binnengekomen. Iets meer van de helft van de reacties zag ruimte voor verbetering. Er kwam het volgende naar voren:

  • hogere parkeerdruk voor niet-elektrische auto's

We gaan deze reacties niet meenemen op de nieuwe plankaart. Als een buurtbewoner zijn auto vervangt door een elektrische, zorgt dit niet voor een hogere parkeerdruk. Daarnaast wordt per laadpaal maximaal 1 parkeerplaats gereserveerd voor elektrisch laden. De reservering vervalt als het te weinig gebruikt wordt.

Aanbevelingen

We hebben veel voorstellen voor een alternatieve locatie mogen ontvangen. Van deze voorstellen gaan we 49 reacties verder onderzoeken. Als het blijkt dat de plek beter is, dan zullen we dit meenemen in de plankaart. 

Laadpaal plaatsen

Het doel is binnen nu en 2 jaar een laadpaal te plaatsen op de aangegeven plekken in de kaart. We kunnen u nog niet vertellen wanneer dit gaat gebeuren. Begin 2023 krijgt u meer informatie. Dan is het ook mogelijk om opnieuw op de locaties te reageren. Dat kan dan met een officieel bezwaar.

Deelfietsen en deelscooters

Ook het aantal deelfietsen en deelscooters groeit in Dordrecht. Wij onderzoeken of deze voertuigen op een aantal centrale plekken in de stad kunnen staan, zodat mensen er makkelijker gebruik van kunnen maken en ze niet in de weg staan. Deze locaties noemen we hubs. De mogelijke locaties van deze hubs staan ook op de plankaart.

In totaal zijn er 363 reacties gekomen. De meeste reacties gingen over:

  • de verwachtte overlast;
  • dat de plek te krap was;
  • dat het plaatsen van voertuigen een kruispunt onoverzichtelijk zou maken

We gaan naar deze reacties goed kijken en kijken of er een andere plek is. Voor het einde van dit jaar willen we alle locaties vastgesteld hebben. U kunt dan opnieuw reageren op de voorgestelde locaties. Dat kan met een officieel bezwaar.

Vaste plekken

U vond ook dat sommige plekken te dicht bij andere plekken liggen. Of dat de noodzaak voor een vaste plek er niet is. Deze plekken zullen we niet opnieuw bekijken. Het systeem van vaste plekken werkt juist omdat de plekken dicht bij elkaar liggen. Daarnaast zien we dat veel mensen gebruik maken van de fietsen en scooters. We houden het gebruik van de plekken goed in de gaten. Als het gebruik laag is, dan gaan we kijken of we deze plekken weg kunnen halen. 

Meer aanbod deelfietsen en deelscooters

Het deelvervoer groeit in Dordrecht. Go Sharing heeft een vergunning gekregen voor 500 elektrische fietsen en 200 deelscooters in de stad. De fietsen zullen eind september beschikbaar zijn. De nieuwe aanbieder Check mag 200 deelscooters plaatsen. U kunt in oktober gebruik maken van deze scooters. We zullen u hierover later informeren.