Deelvoertuigen, vergunning aanvragen

Wilt u deelvoertuigen zoals deelfietsen of deelscooters binnen de gemeente Dordrecht aanbieden? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Per soort deelvoertuig doet u een aanvraag. Aanvragen kan van 11 mei tot en met 25 mei 2022.

Kosten

U betaalt € 1.195,- voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u deze kosten niet terug. 

Afhandeling

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een reactie van ons. 

Voorwaarden
 • uw deelvoertuigen stoten geen CO2 uit
 • u heeft vaste plekken voor ophalen en terugbrengen 
 • u monitort en deelt gebruikersdata
 • u gebruikt TOMP-API
 • u heeft een systeem voor snelle afhandeling en meldingen
 • u heeft een Nederlands sprekend aanspreekpunt
 • u heeft de wettelijke aansprakelijkheid geregeld
Wat stuurt u mee

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

 • omschrijving en foto van het deelvoertuig
 • omschrijving van aanbieden met minstens de gegevens over:
  - huursysteem
  - stallingsvoorwaarden
  - bedieningsgebied
  - kosten
  - klachtenregeling
  - algemene voorwaarden
 • verwachte staplekken voor de deelvoertuigen

En een plan van aanpak (maximaal 2 pagina's per plan) voor de onderdelen:  

 • kapotte en verkeerd geparkeerde deelvoertuigen, hierin beschrijft u:
  - een onderhoudsplan en
  - een systeem voor het afhandelen van meldingen over kapotte en verkeerd geparkeerde voertuigen
 • herverdeling van deelvoertuigen en de werkwijze voor drukke momenten
 • maatregelen om het gebruik van deelvoertuigen zo groot mogelijk te maken
 • communicatie en contact met de gemeente
 • welke data u opslaat en de reden daarvan. U geeft duidelijkheid over de verwerking van persoonsgegevens en dat deze voldoen aan de regels gegevensbescherming (AVG)
 • hoe u data voor onderzoek en controle gebruiksvriendelijk, op tijd en compleet aanlevert bij de gemeente
 • hoe u vorm geeft aan interoperabiliteit (hoe systemen en producten zonder beperkingen samenwerken)
Aanvragen vergunning

Wij verlenen 2 vergunningen voor deelfietsen en 2 vergunningen voor deelscooters en nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Vergunningen geven wij af voor maximaal 2 jaar.

Stuur uw papieren aanvraag (pdf 318 kB) naar:

Cluster Stad
Team Milieu, Mobiliteit en Economie
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Meer informatie

Lees meer over de achtergrond, het doel van het beleid en de wijze van handhaven. Heeft u vragen over het beleid voor deelvoertuigen? Stuur dan uw vraag via e-mail op naar Cluster Stad, team MME.