Deelvervoer (fiets en/of scooter) vergunning aanvragen

U heeft een vergunning nodig als u binnen Dordrecht deelvervoer (fiets en/of scooter) aanbiedt. 

Aanvraag voor een vergunning voor deelvoertuigen (zoals deelfietsen of deelscooters) was mogelijk tot 26 mei 2022. Als het weer mogelijk is een aanvraag in te dienen, vermelden wij dat op deze pagina. 

Kosten

U betaalt € 1.270,- voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u deze kosten niet terug.
Per deelvoertuig stuurt u een aanvraag in. 

Afhandeling

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een reactie van ons. 

Voorwaarden
 • uw deelvoertuigen stoten geen CO2 uit
 • u heeft vaste plekken voor ophalen en terugbrengen 
 • u monitort en deelt gebruikersdata
 • u gebruikt TOMP-API
 • u heeft een systeem voor snelle afhandeling en meldingen
 • u heeft een Nederlands sprekend aanspreekpunt
 • u heeft de wettelijke aansprakelijkheid geregeld
Wat stuurt u mee

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

 • omschrijving en foto van het deelvoertuig
 • omschrijving van aanbieden met minstens de gegevens over:
  - huursysteem
  - stallingsvoorwaarden
  - bedieningsgebied
  - kosten
  - klachtenregeling
  - algemene voorwaarden
 • verwachte staplekken voor de deelvoertuigen

En een plan van aanpak (maximaal 2 pagina's per plan) voor de onderdelen:  

 • kapotte en verkeerd geparkeerde deelvoertuigen, hierin beschrijft u:
  - een onderhoudsplan en
  - een systeem voor het afhandelen van meldingen over kapotte en verkeerd geparkeerde voertuigen
 • herverdeling van deelvoertuigen en de werkwijze voor drukke momenten
 • maatregelen om het gebruik van deelvoertuigen zo groot mogelijk te maken
 • communicatie en contact met de gemeente
 • welke data u opslaat en de reden daarvan. U geeft duidelijkheid over de verwerking van persoonsgegevens en dat deze voldoen aan de regels gegevensbescherming (AVG)
 • hoe u data voor onderzoek en controle gebruiksvriendelijk, op tijd en compleet aanlevert bij de gemeente
 • hoe u vorm geeft aan interoperabiliteit (hoe systemen en producten zonder beperkingen samenwerken)
Aanvragen APV vergunning

Wij geven 2 vergunningen voor deelfietsen en 2 vergunningen voor deelscooters. En wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Als u een vergunning krijgt, geven wij deze voor maximaal 2 jaar.

Stuur uw papieren aanvraag (pdf 318 kB) naar:

Cluster Stad
Team Milieu, Mobiliteit en Economie
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Meer informatie

Lees meer over de achtergrond, het doel van de regels en de manier van handhaven. Heeft u vragen over de regels voor deelvoertuigen? Stuur dan uw vraag via e-mail op naar Cluster Stad, team MME. 

Misschien is de pagina Deelauto's, parkeervergunning aanvragen ook interessant voor u.