Deelauto's, parkeervergunning aanvragen

Voor het aanbieden van deelauto's heeft u binnen het betaald parkeergebied van de gemeente Dordrecht een parkeervergunning nodig.

Kosten

Het tarief voor een autodeelvergunning bedraagt € 120,- per 6 kalendermaanden. 

Afhandeling

Binnen 10 werkdagen na uw aanvraag krijgt u een reactie dan wel autodeelvergunning van ons. 

Voorwaarden
 • u heeft een Nederlands sprekend aanspreekpunt
 • we wijzen geen vaste parkeerplaats aan voor deelauto's
 • het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor autodeelorganisaties bedraagt 50 vergunningen
 • we streven naar circa 75% zero emissie deelauto's in 2030 (ca 65% van de nieuwe deelauto's in emissieloos)
 • u bent verantwoordelijk voor het opladen van de voertuigen. Uitgangspunt hierbij is dat de aanbieder gebruikmaakt van bestaande laadpalen. U draagt zorg in het voorkomen van laadpaalkleven
 • we sluiten een convenant af met daarin afspraken over onder andere:
  o    parkeerdruk, laaddruk en (on)gewenste aanbiedlocaties 
  o    communicatie en promotie
  o    monitoren en delen van gebruikersdata
Aanvragen parkeervergunning en meesturen

Uw aanvraag parkeervergunning voor een deelauto vraagt u per e-mail aan. Bij uw aanvraag stuurt u mee:  

 • Kvk- en vestigingsnummer
 • aantal gewenste autodeelvergunningen en bijbehorende kentekens van de voertuigen
 • gewenste locatie (sector vergunninghouders) 
 • gegevens vast contactpersoon zoals telefoonnummer en e-mailadres 
 • contactgegevens in het geval van calamiteiten