Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over het autoluwe gebied.

Heeft u geen eHerkenning?

Heeft u als zakelijke klant (nog) geen eHerkenning? Vraag dan de ontheffing aan via het webformulier Aanvraag ontheffing zonder eHerkenning. U krijgt van ons bericht zodra u de ontheffing aan de balie van de Stadswinkel kan betalen. De doorlooptijd bij een aanvraag via de Stadswinkel duurt maximaal 6 weken.  

Hoe hoog is de boete?

De boete voor het inrijden van het autoluwe gebied zonder ontheffing is € 100,00. Rijdt u zonder ontheffing in het voetgangersgebied?  Dan betaalt u € 150,00. Bij de boetes komen nog administratiekosten. De boetes zijn afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau (net als bij snelheidsovertredingen). De opbrengst gaat naar het rijk.

Hoe verleng ik mijn permanente ontheffing?

De periode van de ontheffing loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar. Eind februari van ieder jaar verlengen wij de permanente ontheffingen en zetten deze voor betaling klaar in het P-loket. Als de nieuwe ontheffing voor u klaarstaat, dan krijgt u daarvan bericht op het door u opgegeven e-mailadres. Heeft u geen e-mailadres, dan krijgt u een brief. 

Vanaf dat moment kunt u de ontheffing voor de volgende periode betalen. Betaal op tijd om een boete te voorkomen. Betaalt u niet, dan gaan wij ervan uit dat u de ontheffing niet meer nodig heeft. 

Hoe werkt het als ik mijn ontheffing later in het jaar aanvraag?

Voor een permanente ontheffing betaalt u kosten. De ontheffing is geldig vanaf het moment van betalen tot en met 31 maart van het volgende jaar. We maken 1 uitzondering. Vraagt u na 1 februari een ontheffing aan? Dan is deze ontheffing geldig tot en met 31 maart van het volgende jaar. 

Hoe is mijn privacy geregeld bij de handhaving met camera's?

De camera’s werken met kentekenherkenning. Het systeem bewaart alleen stilstaande beelden van mogelijke overtreders. Het beoordelen van de camerabeelden gebeurt binnen maximaal 72 uur. 

Voor de eerste overtreding ontvangt de kentekenhouder een waarschuwingsbrief. Bij een volgende overtreding volgt een boete via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). 

We bewaren de camerabeelden alleen zolang ze nodig zijn voor het doel waarvoor we de beelden verzamelen of verwerken.

Heeft u andere vragen?

Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.