Toegang met ontheffing

Met een ontheffing hangt het van uw situatie af waar u het autoluwe en/of het voetgangersgebied kunt inrijden.