Melding en registratie van kinderopvang

Iedereen die van plan is om te starten met dagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang in Dordrecht, moet dit volgens de Wet Kinderopvang melden bij de gemeente Dordrecht.

Voorafgaand aan de melding

Ondernemers die willen starten met kinderopvang hebben eerst een geschikte locatie nodig, voordat zij de melding kunnen doen. Team Dordt Onderneemt van de gemeente Dordrecht kan informatie geven over de zoektocht naar een geschikte locatie.

Bij de zoektocht naar een locatie, moet de ondernemer ook weten of het toegestaan is om de toekomstige locatie kinderopvang te starten. Dit wordt vastgesteld in de bestemmingsplannen. Of kinderopvang mogelijk is op een locatie, kunt u terugvinden in de bestemmingsplannen. Deze kunt u bekijken via de website Ruimtelijke plannen Dordrecht

Als de kinderopvang past binnen het bestemmingsplan, dan is de kans groot dat u vervolgens een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Bijvoorbeeld wanneer u de locatie brandveilig wilt maken of de locatie gaat verbouwen. Dit kunt u zelf controleren via het Omgevingsloket online. U kunt vervolgens vanuit uw eigen huis of kantoor digitaal een melding doen of een vergunning aanvragen. Voor meer informatie over de omgevingsvergunning neemt u contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Aanvraagformulieren registratie dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders

Voor het aanvragen van registratie voor kinderopvang zijn er een aantal standaardformulieren opgesteld. Er zijn formulieren beschikbaar voor dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Als u wilt starten met kinderopvang moet u deze formulieren invullen en opsturen naar de gemeente, uiterlijk 10 weken voordat de opvang start. De formulieren, en de aanvraagvoorwaarden, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vul het juiste formulier in en stuur het naar:

Gemeente Dordrecht
Ter attentie van het college van B&W
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Na ontvangst van de melding vraagt de gemeente de GGD om een eerste inspectie te verrichten op de kwaliteit van de kinderopvang. Op basis van het inspectierapport neemt de gemeente een besluit of de opvang mag starten. Bij een positief advies wordt de locatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag.  

Wijzigingsformulieren dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders

Ook wijzigingen in gegevens moeten worden doorgegeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld wijzigingen in de adresgegevens, als u op de bestaande locatie het aantal kindplaatsen wilt uitbreiden of als u stopt met het aanbieden van kinderopvang. De wijzigingsformulieren, en de toelichting, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ook hiervoor geldt dat u de wijzigingen, uiterlijk tien weken voordat ze ingaan, opstuurt naar:

Gemeente Dordrecht
Ter attentie van het college van B&W
Postbus 8
3300 AA Dordrecht