Merwedehuusjes blijven langer op Veerplaat

De woonunits voor langdurig dakloze personen aan de Veerplaat zorgen ervoor dat de overlast van deze mensen in de stad merkbaar minder is. Reden voor de gemeente om de omgevingsvergunning voor deze zogenoemde Merwedehuusjes te verlengen. Bovendien gaan we onderzoeken of we meer Merwedehuusjes kunnen plaatsen op het terrein.

In de Merwedehuusjes aan de Veerplaat wonen sinds 2018 dak- en thuislozen. Zonder deze huisjes hadden zij nog op straat geleefd. De gemeente verlengt de vergunning tot oktober 2028. Dit betekent dat de Merwedehuusjes tot oktober 2028 blijven. Als blijkt dat we meer huisjes kunnen plaatsen, gaan we met de gemeenteraad in gesprek over het opnieuw inrichten van het terrein.

Het is onze taak om te zorgen voor goede zorg en woonruimte voor kwetsbare inwoners in de wijken. Deze opgave noemen we 'Thuis in de wijk'.