Dordtenaren waarderen Dordtpas

Vorig jaar vroegen 19.480 mensen een Dordtpas aan, ondanks de lastige start door de coronapandemie. Dat waren er flink meer dan in 2021, toen er 15.738 pashouders waren. Ook de eerste cijfers van 2023 zien er goed uit.

Wethouder Peter Heijkoop: "We streven dit jaar naar 21.000 pashouders en hebben daarmee een vliegende start gemaakt. We zitten nu al op ruim 16.000, terwijl het pas februari is. De Dordtpas is van grote waarde voor Dordtenaren, zeker in deze tijd. Zo geeft de helft van de mensen met een minimuminkomen aan zonder Dordtpas geen sport- en/of andere activiteiten te ondernemen. De Dordtpas geeft iedereen de mogelijkheid mee te doen in Dordrecht."

Ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling dit jaar is het aanbieden van korting voor het openbaar vervoer voor minima. In de eerste vier weken na de start van de regeling hebben ruim duizend inwoners met een Dordtpas een aanvraag ingediend voor één van de kortingsregelingen voor het OV. De verwachting is dat de komende maanden meer mensen een aanvraag zullen indienen.

Door de stijging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen kunnen meer mensen in aanmerking komen voor een gratis Dordtpas. Ook is het basis Kindtegoed voor kinderen tot 12 jaar verhoogd naar € 300,- en wordt dit vanaf dit jaar volledig via de Dordtpas uitgekeerd. De inkomensgrens voor stellen met kinderen ouder dan 12 jaar is verhoogd, waardoor ongeveer 300 extra huishoudens in aanmerking komen voor het Kindtegoed.

Vanaf het voorjaar kunnen studenten die wonen en studeren in Dordrecht tegen 50% korting een Dordtpas aanschaffen. De gemeente hoopt hiermee de binding met de stad te vergroten en de maatschappelijke participatie te stimuleren.

De gemeente onderzoekt samen met Dordrecht Marketing de interesse en draagvlak bij ondernemers om een Dordtpas voor toeristen te introduceren. Het gaat dan om een pas met een geldigheid van een aantal dagen met als doel stadspromotie en het binden van toeristen.

Hoge waardering

Dordtenaren hebben een hoge waardering voor de Dordtpas. Gemiddeld waarderen de pashouders de Dordtpas met een 8. De waardering is het hoogst onder minima met kinderen (8.3). Mantelzorgers waarderen met een 8.1 en betalende pashouders, minima zonder kinderen en vrijwilligers met een 8. Bij de Dordtpas aangesloten winkeliers en organisaties waarderen de Dordtpas met een 7.5.

De Dordtpas is in 2020 geïntroduceerd in Dordrecht.