Waarschuwing hoge waterstand Dordrecht

Door het stormachtige weer staat het water in de rivieren rond Dordrecht nog steeds hoger dan gebruikelijk. De waterstanden kunnen wateroverlast tot gevolg hebben in delen van het historisch havengebied in Dordrecht.

Rijkswaterstaat heeft de hoogste verwachte waterstand opnieuw bijgesteld naar:

  • 2,15 meter boven NAP op maandagavond 21 februari tussen 20:30 en 21:30 uur

Bij deze waterstanden kan wateroverlast optreden bij panden op kades waarvan de kadehoogten lager zijn dan de verwachte waterstanden. De gemeente adviseert bewoners en ondernemers in het historisch havengebied zich voor te bereiden op de hoge waterstanden. Vrijdag 19 februari zijn al zandzakken verstrekt op 3 plekken in de binnenstad. Deze worden aangevuld.

Waar kan het water komen

De hoogtes van de kades in het historisch havengebied staan op deze kaart. Kades die lager liggen dat de verwachte waterstanden krijgen te maken met wateroverlast. Bewoners en ondernemers met panden aan deze kades doen er goed aan om voorzorgsmaatregelen te treffen. Dat hoeft niet voor iedereen te gelden. Veel panden liggen hoger dan het straatniveau en/of hebben inpandige verhogingen of andere aanpassingen waardoor de kans op overlast minder is.

Waarschuwing voor bewoners en ondernemers

Via de hoogwatermailservice worden bewoners en ondernemers in het historisch havengebied gewaarschuwd voor de hoge waterstanden. De gemeente adviseert hen goed te kijken naar de verwachte waterstanden en die te vergelijken met de straathoogte voor hun pand. Die kunnen zij vinden in de hoogwaterbrief die zij jaarlijks van de gemeente ontvangen.

Ook verzoekt de gemeente om auto’s niet in het gebied te parkeren en buurtgenoten te helpen die een helpende hand nodig hebben bij de voorbereidingen.

Zandzakken

Op de volgende locaties levert de gemeente zandzakken:

  • Hoek Boomstraat/ Taankade;
  • Hoek Roobrug/ Nieuwe Haven;
  • Hoek Leuvebrug/ Voorstraat:
  • Kerkeplaat 3 (opslagterrein gemeente).

Het opslagterrein aan de Kerkeplaat is geopend tot 16.30 uur. De zandzakken zijn bedoeld voor bewoners en ondernemers die daadwerkelijk hinder kunnen ondervinden van het hoge water. Bij de Kerkeplaat worden alleen zandzakken verstrekt op vertoon van een bewijs waar het adres op staat.

Zandzakken helpen alleen als u de die op de juiste manier plaatst. Een uitleg kunt u zien in de instructiefilm en de foto-instructie voor het correct plaatsen van zandzakken. Kijk voor meer informatie ook op www.dordrecht.nl/hoogwater

Let op: een zandzak weegt ongeveer 10 kilo. U hebt er meerdere nodig om uw pand te beschermen. Stem vervoer hierop af, bijvoorbeeld door een auto of een kruiwagen te gebruiken.

Wat doet de gemeente?

De gemeente vult en verstrekt zandzakken. De gemeente zet de kades af die onder dreigen te lopen. Ook stelt de gemeente parkeerverboden in op de plaatsen waar het water kan komen. Verder zorgt de gemeente ervoor dat het watersysteem op het eiland beschermd blijft. Zodat het hoge rivierwater zo min mogelijk invloed heeft op de sloten en andere wateren.

Actuele informatie over de Dordtse situatie geeft de gemeente op de gemeentewebsite www.dordrecht.nl.