Hoge waterstand 31 januari 2022, beperkte kans op overlast voorbij

Door de noordwester storm 'Corrie' is het water in de rivieren rondom het eiland van Dordrecht hoger dan gebruikelijk. Dat is vooral te merken in het historisch havengebied.

Update 01-02-2022

De hoge waterstanden rondom het eiland van Dordrecht zijn voorlopig voorbij. De hoogste waterstand was maandag om 16.10 uur 1,87 meter boven NAP. De waterstanden zijn weer op het normale niveau. De komende dagen verwacht Rijkswaterstaat geen grote stijgingen.

Het hoogwaterseizoen duurt van september tot april. In die periode kunnen de waterstanden opnieuw stijgen. Als dat het geval is, berichten we daarover.


Rijkswaterstaat verwachtte maandag een waterstand van :
 
•    1.81 meter boven NAP tussen 17.00 - 17.45  uur.

Beperkte overlast

Bij deze waterstand is er kans op beperkte overlast. Het kan zijn dat op een aantal kades water komt te staan. Doordat de kades ter hoogte van de bebouwing hoger zijn dan aan de waterkant, is de kans beperkt dat water ook de panden bereikt. De gemeente adviseert bewoners van lage panden om alert te zijn.

(Delen van) de volgende kades bevinden zich lager dan de verwachte waterhoogte:
•    Kraansteiger (+1,74 m)
 

Alert

De coördinator hoogwaterbestrijding van de gemeente Dordrecht houdt de situatie scherp in de gaten. De verwachte waterstanden zijn, ruim voordat die waterstand zich voordoet, bij de gemeente bekend. Als de verwachte waterstanden niet hoger worden dan 2,30 meter boven NAP, onderneemt de gemeente geen actie.

Actie bij hogere standen dan 2,30 meter boven NAP

Als er waterstanden worden verwacht van hoger dan 2,30 meter boven NAP, onderneemt de gemeente actie. Zij vult en verstrekt zandzakken in het historisch havengebied, zet een deel van dat gebied af en vraagt mensen hun auto uit het gebied weg te halen.

Bewoners en ondernemers in het buitendijkse deel van het historisch havengebied ontvangen in dat geval een waarschuwing.

Lees alles over hoogwater in Dordrecht op www.dordrecht.nl/hoogwater

Veel gestelde vragen

In andere steden worden nu voorzorgsmaatregelen getroffen. Waarom hier niet?

Andere gemeenten, bijvoorbeeld aan de andere kant van de rivier, hebben te maken met andere kadehoogten, waardoor daar eerder risico ontstaat op wateroverlast. Die gemeenten nemen dus bij lagere waterstanden voorzorgsmaatregelen. U kunt erop vertrouwen dat de gemeente Dordrecht tijdig actie onderneemt wanneer de waterhoogten ook voor onze gemeente voor overlast kunnen zorgen.

Welke delen van Dordrecht kunnen te maken krijgen met de gevolgen van hoogwater?

In Dordrecht kan er bij hoge waterstanden water op de kades komen in het historisch havengebied. Ook op het zuiden van het eiland kan water het land op komen. Daar gaat het om natuurgebieden die mogen onderlopen, en enkele agrarische gebieden.

Op de kaart met de kadehoogtes in de binnenstad kunt u zien waar het water in Dordrecht kan komen. De rest van het eiland wordt beschermd tegen hoogwater door dijken of door een hoge ligging.

Ik woon in de binnenstad. Hoe weet ik of mijn pand risico loopt op wateroverlast?

Jaarlijks ontvangen alle bewoners in het buitendijkse deel van de binnenstad, het historisch havengebied, een brief waarin de gemeente u meer vertelt over het buitendijks wonen. Als u deze brief niet ontvangt, is het risico op overlast door hoogwater voor u erg laag.

Krijgt u die brief wel? Let dan goed op de waterhoogten en kadehoogten. In de brief staan kadehoogten genoemd per straat. Ook voor uw pand is een indicatie gegeven van de hoogte (straathoogte voor het pand). Deze hoogte kunt u vergelijken met de verwachte waterstanden. Is de verwachte waterstand hoger dan de straathoogte voor uw pand? Dan is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te treffen.

Ik woon ook buitendijks. Loop ik ook risico op wateroverlast?

Meerdere delen van Dordrecht worden niet beschermd door dijken. Als u in zo’n gebied woont, betekent dat niet automatisch dat u risico loopt, als de waterstanden stijgen. De meeste buitendijkse delen van Dordrecht zijn zo hoog, dat zelfs bij flinke stijgingen van het waterpeil, geen overlast te verwachten is.

Sommige gebieden, zoals Plan Tij, en Stadswerven-noord, zijn speciaal ontwikkeld om veel interactie te hebben met water. Dat betekent dat hoge waterstanden daar wel merkbaar zijn, maar geen grote gevolgen hebben als de panden gebruikt worden zoals ze zijn ontworpen. 

Is buitendijks minder veilig dan binnendijks wonen?

Nee. Buitendijks wonen is niet minder veilig dan binnendijks wonen. Buitendijks kan het wel zijn dat u meer merkt van wisselingen in waterstanden. Als er hoogwater is, is dat altijd van korte duur. Rijkswaterstaat ziet hoogwater van te voren aankomen. Bewoners, pandeigenaren en gemeente kunnen dan tijdig maatregelen nemen.

Ook als u buitendijks woont in een laaggelegen gebied, kunt u uw pand en/of inboedel heel goed beschermen tegen de invloeden van hoogwater.