Geef uw mening over extra regels voor het aanbieden van deelvoertuigen

Het college van burgemeester en wethouders stelt het vaststellen van extra regels deelvoertuigen Dordrecht voor. U kunt hierover uw mening geven van zaterdag 12 februari tot en met vrijdag 25 maart.

Steeds meer bedrijven willen deelvoertuigen aanbieden in Dordrecht. Denk hierbij aan deelfietsen en deelscooters. Een goede ontwikkeling, want we willen minder auto's in de stad. Het is belangrijk om dit goed te regelen. Daarom passen we de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan. We stellen een aantal extra regels voor waaraan bedrijven en gemeente zich moeten houden. 

Voorgestelde regels

Binnenkort gaat de 19e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening naar de gemeenteraad. Eén van de nieuwe artikelen regelt dat bedrijven die deelvoertuigen willen aanbieden straks een vergunning nodig hebben. Op grond van dit nieuwe artikel (5:12 E van de APV (19e wijziging)) is het college bevoegd extra regels te stellen voor het aanvragen en verlenen van de vergunning. Deze heten de 'Nadere regels deelvoertuigen Dordrecht'. Denk hierbij aan:
• het werken met vaste plekken (deelvoertuigstations)
• het delen van gegevens over het gebruik
• exploitatie vereisten (fout geparkeerde voertuigen, emissievrij), klachtenafhandeling en aansprakelijkheid.

Meer informatie

Meer informatie over de voorgestelde regels deelvoertuigen Dordrecht vindt u in de volgende documenten:

Geef uw mening

Van zaterdag 12 februari tot en met vrijdag 25 maart kunt u uw mening geven over de voorgestelde nadere regels deelvoertuigen Dordrecht. Dit doet u door een brief met uw zienswijze (mening) te sturen naar:
Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht
Cluster Stad, team mobiliteit, milieu en economie
Postbus 8
300 AA Dordrecht.

Het vervolg

Na afloop van de inspraakperiode maakt het college een eindverslag van alle zienswijzen (meningen) die zijn ontvangen. In het eindverslag staat een overzicht van de inspraakprocedure en een kort verslag van de ingediende zienswijzen. Er staat ook een reactie in van het college op de zienswijzen en eventuele aanpassingen die daaruit volgen. Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u dit eindverslag thuisgestuurd. Daarna neemt het college mede op basis van het eindverslag een besluit over de nadere regels deelvoertuigen Dordrecht.