Informatiemiddag Weizigtpark

Afgelopen zomer is er veel aandacht geweest voor de plannen voor het Weizigtpark. Het bijna 75 jaar oude park is hard aan vernieuwing toe. Er is een beeld ontstaan dat door het kappen van bomen het park een stuk kaler en minder groen zou worden. Het tegendeel is waar.

Wel is een aantal aanpassingen nodig om een gezond, bereikbaar, veilig en groen park te maken dat klaar is voor de toekomst.

Bomen en groen

In het Weizigtpark staan zo'n 750 bomen. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van een deel daarvan  matig tot slecht is. We willen zoveel mogelijk gezonde bomen behouden. Waar het kan verbeteren we de groeiplaats door gezonde bomen meer ruimte te geven. Er gaan ook bomen weg om ruimte te maken voor de fietsenstalling en het verbreden van de hoofdpaden.
In totaal kappen we 88 bomen in het Weizigtpark en Van Baerleplantsoen. Dat waren er in het plan en de verleende vergunning eerst 117. Op verzoek hebben we nogmaals kritisch naar de te kappen bomen gekeken. Een aantal bomen van matige kwaliteit laten we toch staan. Ook kunnen we met kleine aanpassingen van het plan een aantal bomen behouden.
We planten in totaal 145 bomen terug. Dit zijn verschillende soorten om de biodiversiteit te vergroten. Ook planten we enkele 'solitaire' struiken en veel bloeiende planten.

Uitnodiging

De werkzaamheden in het park starten binnenkort. Zaterdag 15 oktober van 12.00 – 15.00  uur zijn medewerkers van de gemeente aanwezig in het park om uitleg te geven over het werk en het plan. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen. U vindt ze vlakbij de ingang van het park bij de Krispijnseweg tegenover openstaande brug naar het Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Meer weten?

Op de website dordrecht.nl/weizigtpark vindt u meer informatie. U vindt daar ook informatie over de andere ontwikkelingen in het gebied zoals de bouw van de fietsenstalling en de ontwikkeling van Thureborgh.
Ook starten we met een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor via de website aanmelden.