Bestaanszekerheid en gelijke kansen

Bestaanszekerheid betekent een inkomen en een dak hebben boven je hoofd. Het betekent ook geen problemen hebben door schulden en mee kunnen doen in de maatschappij. In Dordrecht moet iedereen mee kunnen doen. Wie een steuntje in de rug nodig heeft, krijgt dat.

Inwoners die 65 jaar en ouder zijn en een laag inkomen hebben, mogen gratis met het OV reizen. Dordtenaren met een minimum inkomen krijgen korting. We gaan financiële of andere problemen vroeg opsporen en oplossingen op maat bieden om kwetsbare inwoners te helpen. Door bijvoorbeeld regelingen te treffen voor meer inwoners met een minimuminkomen. Deze en andere regelingen voor kwetsbare inwoners kunnen we betalen door in 2023 één miljoen euro extra in ons armoedebeleid te stoppen.

Om de Dordtse jeugd een glansrijke toekomst te bieden, investeren we in onderwijs dat gelijke kansen biedt voor ieder kind. Daarnaast zetten we de Dordtpas in: die moet meer leerlingen kennis  laten maken met kunst, muziek, dans en sport. Bij dat laatste hoort ook, dat elke basisschoolleerling een zwemdiploma kan behalen.

Een ander belangrijk punt uit de begroting is onze wens om samen met organisaties en instellingen in de stad aan de slag te gaan met een inclusieve samenleving. Dordrecht moet een fijne en veilige plek zijn om te wonen, leven en werken voor iedereen. Waar je geboren bent, wat je gender is of je wel of niet een beperking hebt mag nooit een verschil maken om mee te kunnen doen in onze maatschappij.

Meer informatie

Meer informatie over de begroting leest u op dordrecht.begroting-2023.nl en meer informatie over de focuspunten leest u op de webpagina Politiek Akkoord.