Begroting 2023: Daadkracht in onzekere tijden

Waar geeft Dordrecht in 2023 het geld aan uit? Dat staat in de begroting 2023. Door stijgende prijzen van onder andere boodschappen en energie en dalende koopkracht hebben steeds meer huishoudens moeite het hoofd boven water te houden. Daarom pakt het college in 2023 de meest dringende vraagstukken rond bestaanszekerheid en energiearmoede daadkrachtig aan.

Om de Dordtenaren tegemoet te komen in de stijgende kosten ontvangen alle Dordtse huishoudens in 2023 eenmalig 75 euro. Dit wordt gedaan via een verrekening op de aanslag van de lokale belastingen. De huishoudens die onder het kwijtscheldingsbeleid vallen krijgen 75 euro op hun bankrekening gestort. Er is onder andere geld gereserveerd om meer kinderen te laten sporten en inwoners hulp te bieden bij het besparen van energie. Het openbaar vervoer voor 65-plussers met een laag inkomen wordt gratis, Dordtenaren met een laag inkomen krijgen korting voor het openbaar vervoer.

Sterke en groene stad

We blijven ook investeren in de toekomst van Dordrecht: een sterke en groene stad. Het aantal inwoners groeit en meer inwoners zijn aan het werk. Meer Dordtenaren volgen een opleiding en er komen meer opleidingen bij. In 2023 starten 5 extra opleidingen op het Leerpark. Ook is Dordrecht flink gestegen op de lijst van MKB-vriendelijke gemeenten. Er zijn concrete plannen voor de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare woningen. En we nemen meer handhavers aan die zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de stad.

Dit sterkt het college om die koers vast te houden, met nadrukkelijke aandacht voor de focuspunten uit het politiek akkoord: meer betaalbare woningen, een duurzame en groene stad, bestaanszekerheid en gelijke kansen, economische groei en een gezonde arbeidsmarkt en een veilige, leefbare en levendige stad.

Meer informatie

Wilt u weten hoeveel geld wij in 2023 te besteden hebben en waaraan we dat uitgeven? Dat leest u terug op de website van de begroting: https://dordrecht.begroting-2023.nl. De gemeenteraad besluit over de begroting. Dit gebeurt op 8 november. In de infographic ziet u in één oogopslag waar de gemeente haar geld aan uitgeeft.