Uitreiking Johan de Witt-speld aan de heer Arthur Moen

Op vrijdag 25 november heeft wethouder Peter Heijkoop een Johan de Witt-speld uitgereikt aan de heer Arthur Moen. De uitreiking heeft bij de heer Moen thuis plaatsgevonden.

De heer Moen betekent veel voor de Dordtse samenleving. Vanaf 2001 zet hij zich in voor Dordtenaren die het in sociaal of maatschappelijk opzicht moeilijk hebben.

Handelend vanuit zijn christelijke levensovertuiging én zijn sociale bewogenheid heeft hij hun met praktische raad en daad gesteund. Zo heeft de heer Moen bijgedragen aan een verbetering van hun positie in de Dordtse samenleving.

Belangeloos en vrijwillige inzet

Johan de Wittspeld is een onderscheiding voor hen

  • die zich zonder eigen voordeel en vrijwillig moeite doen voor de Dordtse samenleving
  • op andere manier van grote betekenis zijn voor de stad Dordrecht
  • zich bovengemiddeld inzet en hierin verschilt met anderen.

Het college van Burgemeester en Wethouders kent een speld toe op voorstel van één van de leden.