Rijk investeert in station Dordrecht en nieuw station Leerpark

De komende jaren investeert het rijk in het verbeteren van station Dordrecht en de bouw van een nieuw station op het Leerpark. Er is een investeringspakket van € 1,5 miljard beschikbaar. Door het besluit kan de verbetering van Station Dordrecht al voor 2030 plaatsvinden.

Wij investeren komende jaren flink in woningen en werkgelegenheid langs het spoor. Openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde. Zonder snel en duurzaam openbaar vervoer kunnen wij, net als andere gemeenten in de Zuidelijke Randstand, de ontwikkeling niet maken. 

Station Leerpark

Daarnaast is een nieuw station bij de snelgroeiende Smart Campus Leerpark onmisbaar. Door het station Leerpark wordt ook het Albert Schweitzer ziekenhuis beter bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De planning voor het station staat nog niet vast. Het doel is om ook dit station voor 2030 te realiseren.

Versterking Oude Lijn

De spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht, vaak de 'Oude Lijn' genoemd, verbindt de steden in de Zuidelijke Randstad. Tot 2040 worden in de Drechtsteden, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Leiden langs of vlak bij deze Oude Lijn ongeveer 170.000 woningen, kantoren, zorg- en onderwijsclusters gebouwd.

Als de locaties langs de Oude Lijn beter bereikbaar worden, maar dat binnenstedelijk bouwen mogelijk. Het groen in de buitengebieden blijft dan behouden. De versterking van deze lijn is een voorwaarde voor een groene en leefbare Dordrecht in de toekomst.