Duurzame en groene stad

De energierekening is voor veel inwoners hoger dan ooit. Vanuit het Rijk komt hiervoor een financiële tegemoetkoming. Wij komen een deel van onze inwoners tegemoet via energietoeslagen en geven ieder huishouden een tegemoetkoming van 75 euro.

Maar het is niet genoeg. De energiecrisis drukt iedereen met de neus op de feiten dat we zuiniger met energie moeten omgaan.

We gaan energiearmoede gericht aanpakken, door bijvoorbeeld de huidige wijkgerichte aanpak intensiever uit te voeren. We zetten energiehulpen in om energiezuinig gedrag te stimuleren. We maken afspraken met de woningcorporaties over het verduurzamen van woningen met een E, F of G-label. We versnellen de verdere uitbreiding en verduurzaming van het warmtenet. De uitvoering van het zonneoffensief (duurzame opwek) krijgt ook meer aandacht. Zoveel mogelijk daken in Dordrecht moeten zonnepanelen krijgen. En ook de gebouwen van de gemeente moeten energiezuiniger. In 2023 start daarvoor een grote aanpak.

Groenblauw

We gaan in 2023 verder met het Groenblauwprogramma. Zo streven we naar Groen vanaf de voordeur tot aan de Biesbosch. Het Stadspark Dordrecht is daar een onderdeel van. Met het Stadspark verbinden we het groen in de stad, van het buitengebied tot de Binnenstad. Met het project Vergroening Binnenstad brengen we versteende plekken in beeld en onderzoeken we de mogelijkheden om deze groener te maken.

We maken ook een plan voor een beter bomenbeheer. En we onderzoeken of het mogelijk is om voor elke nieuwgeboren Dordtenaar een boom te planten. In 2023 maken we een plan hiervoor en worden de eerste resultaten zichtbaar. We maken ook een startnotitie voor een voedselvisie, zodat onze voedselomgeving in 2030 overwegend gezond en duurzaam is. We willen ook meer zelfredzaam zijn op het gebied van voedsel.

Meer informatie

Meer informatie over de begroting leest u op dordrecht.begroting-2023.nl en meer informatie over de focuspunten leest u op de webpagina Politiek Akkoord.