Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Na hertelling blijft zetelverdeling ongewijzigd. Het centraal stembureau bepaalde op 20 maart dat er een hertelling nodig is van de uitgebrachte stemmen van 16 stembureaus. Op dinsdag 22 maart is deze hertelling gedaan in het Stadskantoor.

Het centraal stembureau heeft een aantal kleine wijzigingen geconstateerd ten opzichte van de oorspronkelijke telling. Een deel van de verschillen zat in het aantal getelde stempassen en het aantal stembiljetten die niet waren meegeteld óf ongeldig waren. Het centraal stembureau heeft aangegeven dat de zetelverdeling en de gekozen kandidaten ongewijzigd blijven. 

Definitieve zetelverdeling

Politieke partij Aantal zetels
Beter voor Dordt 5
VVD 6
CDA 4
GROENLINKS 6
ChristenUnie-SGP 4
PVV (Partij voor de Vrijheid) 1
SP (Socialistische partij) 1
Vereniging Senioren Partij Dordrecht 4
Partij van de Arbeid (PvdA) 2
Gewoon Dordt 1
Forum voor Democratie  1
JEZUS LEEFT 0
Partij voor de Dieren 2
Op Ons Eiland 1
DENK 1
MOEDD 0

 

De processen-verbaal van de hertelling en de lijst met gekozen kandidaten voor de gemeenteraad kunt u bekijken op www.dordrecht.nl/verkiezingen en liggen ter inzage bij de receptie van het stadskantoor.

Vanavond vindt om 20.45 uur in de raadzaal van het Stadhuis het duidingsdebat plaats met alle gekozen politieke partijen.