Hertelling stemmen gemeenteraadverkiezingen

Het centraal stembureau heeft tijdens een openbare zitting op 21 maart bepaald dat er een hertelling nodig is van 16 stembureaus. Het gaat om de stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022.

De stemmen moeten worden herteld omdat op deze stembureaus sprake is van verschillen tussen aantal stempassen en uitgebrachte stemmen, die van invloed zou kunnen zijn op de verdeling van de restzetels. Door de hertelling worden eventuele fouten bij de stemopneming (telfouten) uitgesloten. Dit is relevant nu het verschil in stemmen van met name de laatste restzetel klein is.

Burgemeester Wouter Kolff over de gedeeltelijke hertelling

'De kiezers hebben gesproken. Ondanks dat de verkiezingen ook in Dordrecht zeer zorgvuldig zijn verlopen, blijft het mensenwerk en mag er geen twijfel achter blijven over de uitslag. Vandaar dat het centraal stembureau vandaag heeft besloten de telling van 16 stembureaus opnieuw uit te voeren.'

Kleine verschillen

Voor deze 16 bureaus is gekozen omdat er bij 11 bureaus een verschil is tussen het aantal stembiljetten en het aantal stempassen zonder dat daar een verklaring voor is. Dit komt altijd bij alle gemeenten in Nederland voor maar omdat de verschillen in Dordrecht zo klein zijn, komt het nu ter sprake. Bij de overige twee bureaus is er sprake van een andere verklaring, maar bij die verklaring wordt verwezen naar een ander stembureau op dezelfde locatie. Omdat die andere twee bureaus geen afwijking rapporteren, is besloten om ze alle vier te hertellen. Tenslotte is bij een stembureau gebruik gemaakt van twee kiezerspassen, terwijl dergelijke passen niet gebruikt worden bij gemeenteraadsverkiezingen.

Daarom wordt er een hertelling uitgevoerd van totaal 16 stembureaus. Welke stembiljetten van welke stembureaus worden herteld staat aangeven op de webpagina. De stembureaus waar een stembureaunummer achter staat worden herteld.

Hertelling is leidend

In theorie kan de zetelverdeling wijzigen. De hertelling kan leiden tot andere uitkomsten. Ook uitkomsten die niets te maken hebben met de aanleiding om te hertellen. Het is immers aannemelijk dat bij zoveel stemmen tellen er ergens wel foutjes worden gemaakt. De hertelling is de laatste telling en die is leidend.

Het hertellen start dinsdag 22 maart om 07.30 uur in het Stadskantoor en is openbaar toegankelijk. Woensdag 23 maart 2022 om 19.30 uur stelt het hoofdstembureau in een openbare bijeenkomst de uitkomst van de hertelling vast. De locatie is vergaderkamer 1 van het Stadskantoor. Het hoofd stembureau maakt dan het aantal stemmen per partij en per kandidaat bekend. Aansluitend stelt het centraal stembureau de uitslag van de stemming vast en maakt de zetelverdeling en de gekozen kandidaten bekend.

Duidingsdebat

Vanavond stond een duidingsdebat gepland. Vanwege de hertelling is dit verplaatst en vindt nu woensdag na de bijeenkomst van het hoofd stembureau plaats in de raadszaal van het Stadhuis om 20.45 uur.