Einde hoogwaterseizoen 2021-2022

Het stormseizoen, de periode waarin de kans op hoogwater groter is dan de rest van het jaar, loopt van begin oktober tot eind maart. Dit betekent dat vanaf april de kans op hoogwater kleiner is. Daarmee is het ‘hoogwaterseizoen’ tot een eind gekomen.

Hoewel de kans op hoogwater vanaf april tot en met september klein is, kan niemand garanderen dat er nooit hoge waterstanden voorkomen in deze periode. Bijzondere situaties, zoals extreme neerslag of grote hoeveelheden smelt- of regenwater uit de buurlanden, kunnen soms onverwacht hoge rivierafvoer veroorzaken.

Terugblik

We hebben het afgelopen seizoen een aantal keren met een hoge waterstand te maken gehad.  In februari was de verwachte waterstand zo hoog dat we zandzakken hebben verstrekt. Op een aantal kades kwam water, waardoor huiseigenaren ook zelf voorzorgsmaatregelen namen. Gelukkig bleef de overlast uiteindelijk beperkt. De hoogste waterstand was 2,00 meter boven N.A.P.

Seizoen 2022/2023

Het volgende hoogwaterseizoen begint in oktober. Woont u in het laaggelegen buitendijks gebied? Dan ontvangt u bij de start van het seizoen een brief van ons om u daaraan te herinneren. In de brief staat ook de hoogte van de straat recht voor uw pand opgenomen. U kunt tijdens hoogwater de verwachte waterstanden vergelijken met deze hoogte.

Meer weten?

Alle informatie over hoogwater in Dordrecht vindt u op dordrecht.nl/hoogwater.