Nationale Vrije Stedenvergadering op vrijdag 8 juli

Vrijdag 8 juli wordt de geboorte van Nederland gevierd en herdacht in de Augustijnenkerk, Voorstraat 216.

Tijdens de Nationale Vrije Stedenvergadering denken we met elkaar na over de toekomst van ons land. Net als tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572, toen 12 steden met elkaar belangrijke besluiten namen over hoe het verder moest met de opstand onder leiding van Willem van Oranje.

Deelnemers kunnen zich die dag laten inspireren door bekende sprekers, zoals Helga van Leur, Arjan Erkel en minister Franc Weerwind. Meer informatie op www.geboortevannederland.nl.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 30 juni aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@dordrecht.nl. Er is ruimte voor 150 mensen. De bijeenkomst start om 13.00 uur.

De Nationale Vrije Stedenvergadering maakt deel uit van het Hoffestival Dordrecht op 8, 9 en 10 juli rondom het Hof van Nederland: www.hoffestivaldordrecht.nl.