Wet Inburgering 2021 vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Het grote verschil met de oude wet is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgering.

Via deze nieuwe wet helpen we nieuwkomers beter met hun inburgering. Ze krijgen hulp om hun woongemeente goed te leren kennen. Ook is er nu meer maatwerk mogelijk. Doel van de wet is dat nieuwkomers snel en volwaardig kunnen meedoen in ons land.

Wat is inburgeren

Inburgeren betekent dat u als nieuwkomer de Nederlandse taal leert. Het betekent ook dat u weet hoe Nederlanders wonen, werken en leven én hoe u werk vindt.

Samenwerking

In Dordrecht ligt de regie op inburgeren bij de gemeente Dordrecht. De Sociale Dienst Drechtsteden voert uit. Zij werken daarbij samen met verschillende partners, zoals: sociaal wijkteams, Stichting Vluchtelingenwerk, taalaanbieders, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Divosa, Maatschappelijke begeleiding en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Overige informatie

Meer informatie over inburgeren in Dordrecht leest u op de webpagina dordrecht.nl/inburgeren.