Provincie helpt met versnellen woningbouw Dordtse Spoorzone

Gedeputeerde Anne Koning kwam op 14 januari 2022 een kijkje nemen in de Dordtse Spoorzone. Duizenden nieuwe woningen en banen in de Dordtse Spoorzone. Dat is onze ambitie! En niet alleen die van ons: ook provincie Zuid-Holland steunt dit en helpt ons zodat we sneller woningen kunnen bouwen op het Maasterras.

De gedeputeerde zag de plannen voor het Maasterras en de uitdagingen waarvoor we staan. Zoals de verplaatsing van het rangeerterrein. Maar ze zag vooral heel veel potentie en kansen voor het gebied. We slaan de handen ineen om dat waar te maken. Want zoals Anne Koning het treffend verwoordde: "Wat goed is voor Dordrecht, is goed voor de provincie Zuid-Holland". 

Op LinkedIn schrijft de gedeputeerde: 

Vanochtend een bezoek gebracht aan Gemeente Dordrecht. Door Rik van der Linden, Hans Goossensen en Duco Hoogland ben ik bijgepraat over de gebiedsontwikkelingen en woningbouw in de Dordtse Spoorzone/Maasterras. De regio Drechtsteden staat voor de opgave om tot 2030 een aanzienlijk aantal woningen te bouwen. De gemeente Dordrecht heeft onlangs voor het deelgebied Maasterras-Weeskinderendijk € 4 miljoen uit de #Woningbouwimpuls van het Rijk ontvangen. Vanuit de provincie ondersteunen we de woningbouw in Dordrecht met een versnellingsaanpak, de Vliegende Brigade en randvoorwaardelijke OV-investeringen.

Gedeputeerde Anne Koning bezoekt Dordtse Spoorzone