Nachtelijke werkzaamheden aan waterstofstation zijn afgelopen

De nachtelijke werkzaamheden voor het waterstofstation bij het BP tankstation aan de Laan der Verenigde Naties zijn afgelopen. De werkzaamheden vinden vandaag overdag plaats tussen 12.00 en uiterlijk 22.00 uur.

Geen nachtelijke werkzaamheden meer

De damwanden zitten al zover in de grond dat er veel minder risico is voor het verkeer. De afzetting is daarom niet meer nodig en hierdoor vinden de werkzaamheden niet meer plaats in de nacht. Er zijn veel klachten over geluidsoverlast binnengekomen. Daarom zijn wij samen met de aannemer tot deze oplossing gekomen.

Planning aangepast

Omdat veel mensen overlast hebben ervaren, hebben wij een gesprek gehad met de ontwikkelaar. Die heeft de planning aangepast. De aannemer heeft de afgelopen nacht de damwanden ver genoeg in de grond geplaatst. Hierdoor is er minder veiligheidsrisico. Daardoor vinden de werkzaamheden vandaag tussen 12.00 – 22.00 uur plaats. Na vandaag wordt er nog wel gewerkt aan het waterstofstation, maar omwonenden zullen niet zoveel overlast ervaren.