Compostdag terug van weggeweest

Twee jaar achter elkaar kon de compostdag niet doorgaan. Op zaterdag 26 maart is er weer een.

U kunt dan tussen 10.00 en 16.00 uur op vijf plekken gratis compost scheppen om te gebruiken in uw tuin. De gemeente en afvalinzamelaar HVC geven u zo iets terug voor uw inspanningen om groente, fruit- en tuinafval (gft) te scheiden.

Hier kunt u de compost komen scheppen:

  • Krispijn: Duurzaamheidscentrum Weizigt, Van Baerleplantsoen 30
  • Crabbehof/Wielwijk: Admiraalsplein, bij de parkeerplaatsen aan de kant van de Van Kinsbergenstraat
  • Sterrenburg/Dubbeldam: parkeerplaatsen bij de flat aan de Blaauwweg, aan de kant van de Jagerweg
  • Binnenstad/Reeland/Staart: Energiehuis
  • Stadspolder: parkeerterrein Loswalweg ’t Vissertje

Kijk voor meer informatie op www.dordrecht.nl/compostdag.