Samen werken aan gezondheid in Dordts Preventieakkoord

Een gezonde leefstijl moet voor iedereen in Dordrecht gemakkelijk een gewoonte (kunnen) worden. Wij nodigen verenigingen, instellingen en organisaties uit om daar samen werk van te maken.

Dat leidt tot het Dordts Preventieakkoord: afspraken hoe we met elkaar werken aan een gezonde omgeving met een verbeterde gezondheid en gezonde leefstijl. Het preventieakkoord focust op de thema's roken, voeding/overgewicht, alcoholgebruik en mentale gezondheid.

Als het afgelopen jaar iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat gezondheid van onschatbare waarde is. Een gezonde levensstijl is daarvoor de basis. Dat willen wij samen met zo veel mogelijk Dordtse organisaties stimuleren. Door de handen ineen te slaan willen wij met elkaar inwoners helpen gezond te blijven of gezonder te worden.

Dagelijkse gewoonte

Via verschillende initiatieven en diverse organisaties gebeuren er in Dordrecht al veel goede dingen om mensen aan een gezonde leefstijl te helpen. Met het preventieakkoord legt Dordrecht de lat nog een stukje hoger. Het streven is om een gezonde leefstijl voor iedereen een dagelijkse gewoonte te maken. Dat kan al met eenvoudige stappen en op heel veel gebieden. Bijvoorbeeld een buurt- of speeltuinvereniging die de directe omgeving rookvrij maakt. Of een sportclub of kantoor die gezonde(re) keuzes aanbiedt in de kantine.

Een werkgever kan medewerkers stimuleren de fiets te pakken of bijvoorbeeld actief werk maken van het verminderen van stress bij medewerkers. Daar profiteert de werkgever zelf ook van: het ziekteverzuim daalt, de productiviteit stijgt en de werksfeer verbetert. Kortom, er zijn tal van voorbeelden en mogelijkheden te bedenken om ongezonde gewoontes te ontmoedigen en gezonde opties te stimuleren.

Online vragenlijst

Er zijn al veel partijen actief benaderd om deel te nemen aan het Dordtse Preventieakkoord:

  • verenigingen/stichtingen
  • scholen
  • kinderopvangorganisaties
  • gezondheidsprofessionals
  • welzijns-/zorgprofessionals
  • horeca
  • supermarkten
  • ondernemers

Organisaties die ook samen aan de slag willen met de thema’s kunnen zich aanmelden via een online vragenlijst.