Praat mee over aardgasvrij wonen!

Nederland gaat van het aardgas af. De overheid heeft dat in het Klimaatakkoord bepaald. Vóór 2050 gaan we over op andere, schonere warmtebronnen voor het verwarmen van onze gebouwen én voor koken en douchen. Bij het gebruik van aardgas komt namelijk CO₂ vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. De opwarming zorgt ervoor dat ons klimaat verandert. We krijgen meer last van droogte, hitte en hevige regenval. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt voor een flinke afname van de CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, hoe beter het is voor het klimaat. Dus ook in Dordrecht gaan we van start met de overgang naar aardgasvrij.

Afgelopen najaar heeft u daarom mee kunnen doen aan een enquête over aardgasvrij wonen. Uit de enquête blijkt dat inwoners verschillend denken over de overstap naar aardgasvrij wonen. Maar ook dat er veel vragen zijn over kosten en financiering. Over het waarom en wat er voor aardgas in de plaats kan komen. 

Online bijeenkomst

Op 31 maart is er een online informatiebijeenkomst over aardgasvrij wonen. Daarin delen we uitkomsten van de enquête en gaan we in op uw vragen. Praat u mee?  De bijeenkomst start om 19.30 uur. U kunt zich aanmelden op denkmee.drechtstedenenergie.nl/dordrecht

Routekaart

De Drechtsteden hebben in 2019 een eerste versie van de Transitievisie warmte opgesteld. De Transitievisie warmte is de routekaart naar aardgasvrij wonen. Om alle woningen en gebouwen aardgasvrij te maken is er nog een lange weg te gaan. Een weg die we stap voor stap met u willen invullen.