Kruising Singel met Stationsweg gaat dicht voor auto's

Begin mei passen we de kruising Singel-Stationsweg aan. Doorgaand verkeer op de Singel is dan niet meer mogelijk. Daardoor wordt het rustiger op de Singel. Dit past beter bij de 30 km weg die de Singel eigenlijk is.

Aanpassing weg en verkeerslichten

Bij de kruising met de Singel komt er op de Stationsweg-Johan de Wittstraat een groene middenberm. Auto's kunnen dan niet meer de oversteek maken tussen de Nicolaas Maessingel en de Albert Cuypsingel. Fietsers en voetgangers kunnen wel blijven oversteken. De verkeerslichten bij de Singel verdwijnen. Verder passen we de verkeerslichten voor het station aan, zodat verkeer beter doorstroomt. De aanpassing is een van de maatregelen uit het verkeersplan Spuiboulevard.