Investering van 4 miljoen in herstel Dordtse samenleving

Er komt een herstelfonds voor het houden en sterker maken van de Dordtse samenleving. Dat is het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Het geld van €4 miljoen maakt onderdeel uit van een herstelplan. Dit plan is voor de jaren na de coronacrisis.

Het herstelplan richt zich op het oplossen van problemen op de korte termijn. Maar ook op de langdurige versterking van Dordrecht. De hulpmiddelen die het college nu beschikbaar wil stellen komen bovenop het Rijksgeld om de crisis tegen te gaan. Dit is voor verschillende beleidsterreinen. Zoals economie en ondernemerschap, sociaal en arbeidsmarktbeleid, cultuur en evenementen, sport en recreatie en veiligheid en handhaving.

Herstelfonds

Het herstelfonds kent drie onderdelen: crisismaatregelen, herstelmaatregelen en versterken van de fundamenten voor een toekomstig en duurzaam herstel. Het eerste deel richt zich op het verlichten van de gevolgen van de crisis op korte termijn. Het tweede deel richt zich op een sneller herstel uit de crisis. En het derde deel heeft juist effect op de langere termijn. Per onderdeel volgt een herstelplan. Samen met het raadsvoorstel krijgt de gemeenteraad ook al een herstelplan voor de Dordtse economie.

Economie en ondernemerschap

Om de economie te versterken wordt er op het duurzame verdienvermogen van de lokale en regionale economie ingezet. Ook het oplossen van problemen op de korte termijn zijn hier onderdeel van. Ook komen er maatregelen die zich meer richten op het herstel van de brede economie en de directe, gezamenlijke bedrijfsomgeving.

Sociaal en arbeidsmarktbeleid

Met een jeugdpakket kijken we naar het bevorderen van de deskundigheid rondom mentale gezondheid, het vergroten van het activiteitenaanbod en zetten we in op jongerenparticipatie. We investeren in het aanbod van Hoger Onderwijs in Dordrecht en het toeleiden naar opleidingen die aansluiten bij de toekomstige behoefte van bedrijven.

Cultuur en evenementen

Op dit beleidsterrein wordt ingezet om de culturele infrastructuur in de stad in stand te houden. Denk hierbij aan de makers maar ook de bezoekers van theater, film, dans en evenementen. We steunen amateurverenigingen en culturele instellingen waar nodig.

Sport en recreatie

Het college ziet sportverenigingen als basis voor sporten en bewegen in de stad. Daarom wil het college deze in stand houden en de sportvoorzieningen weer openen zodra dat mogelijk is. Ook kijken we naar sport- en beweegprogramma's voor jong en oud. Samen met partners in de stad kunnen we sportactiviteiten organiseren.

Veiligheid en handhaving

Het college wil met dit onderdeel de weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten. Ook onderzoeken we wat we op het gebied van preventie kunnen doen. Er is namelijk een forse groei op cybercrime en fraude tussen inwoners en bedrijven.