Nadere regels terrassen Dordrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft nadere regels voor terrassen opgesteld. Nieuw is dat een terrasvergunning voor sommige terrassen niet meer voor onbepaalde tijd verleend wordt. Voor terrassen op pleinen is een vergunning voortaan 5 jaar geldig, voor terrassen op het water 10 jaar, voor terrassen voor de gevel van een ander pand 1 jaar. Alleen voor terrassen voor de gevel van het eigen pand blijft de vergunning voor onbepaalde tijd geldig. In de nadere regels staat ook dat terrassen maximaal 5 keer per jaar ontruimd moeten worden voor evenementen.

Gedurende de periode van maandag 15 maart 2021 tot en met zondag 25 april 2021 kan een zienswijze schriftelijk worden ingediend.
Het adres: Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht
Cluster Versterking Bestuur & Organisatie
Kernteam Veiligheid
Postbus 8
3300 AA  Dordrecht

Na de verwerking van de inspraak stelt het college de regels definitief vast.

De documenten concept nadere regels terrassen gemeente Dordrecht en de concept toelichting nadere regels terrassen kunt u hieronder downloaden.

Concept nadere regels terrassen gemeente Dordrecht
Concept toelichting nadere regels terrassen gemeente Dordrecht