Bouwstof meten bij werkzaamheden N3: doet u mee?

Momenteel renoveert Rijkswaterstaat de N3. Aan deze enorme klus is ook een innovatief project gekoppeld: Bouwstofwijzer. Speciale meetkasten meten hoeveel stof er vrijkomt binnen 300 meter van de bouwlocatie. De resultaten worden gebruikt om te onderzoeken hoe overlast door fijnstof bij bouwwerkzaamheden kan verminderen. Er zijn inmiddels in de directe omgeving meetkasten geplaatst op lantaarnpalen. Ook bewoners uit Crabbehof en Sterrenburg die in de buurt van de bouwwerkzaamheden wonen, kunnen meedoen aan het project door een meetkastje bij hun woning te plaatsen.

Er is in Nederland nog weinig bekend over het stof dat vrijkomt bij bouw- en sloopprojecten. In het project Bouwstofwijzer wordt gemeten hoeveel stof er daadwerkelijk ontstaat. Hoe meer meetlocaties, hoe duidelijker het beeld. De werkzaamheden aan de N3 zijn een mooie kans om ook in Dordrecht onderzoek te doen. Binnenkort start het werk ter hoogte van de wijken Crabbehof en Sterrenburg. Daarom is Bouwstofwijzer op zoek naar omwonenden uit deze twee wijken die mee willen doen aan dit onderzoek. 

Meedoen en meten

Omwonenden die mee willen doen krijgen een meetkastje in bruikleen. U hoeft deze alleen nog maar op te hangen en aan te sluiten op een stopcontact.  Op dinsdag 6 april van 19:30 tot 21:00 uur is er een online informatieavond voor bewoners waar meer uitleg over het project wordt gegeven. Na deze sessie kunt u beslissen of u deel wilt nemen door een meetkastje bij uw woning te plaatsen. Aanmelden voor deze informatieavond kan via een mailtje naar remco@bouwstofwijzer.nl. De Bouwstofwijzer neemt dan contact met u op. Kijk voor meer informatie op www.bouwstofwijzer.nl

Schone lucht

De gemeente Dordrecht steunt dit project, omdat een schone lucht bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners. In heel Dordrecht voldoet de luchtkwaliteit aan de Europese normen. Maar het kan altijd beter en daar zet de gemeente zich voor in. Dordrecht heeft eerder al het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het innovatieproject ‘Bouwstofwijzer’ is een programma vanuit het Innovatiebudget Digitale Overheid waarin Rijkswaterstaat, gemeente Dordrecht, gemeente Utrecht en Connected Worlds samenwerken. Ook de aannemer van de N3, Boskalis, staat achter deze aanpak en neemt deel aan dit project. De metingen lopen tot september 2021.